KOMUNIKAT OD REDAKCJI NT. PRZYSZŁOŚCI „GŁOSÓW PODOLAN”

Z powodu śmierci w listopadzie 2020 roku naszej nieodżałowanej Pani Redaktor, Jej współpracownicy stanęli przed problemem: co dalej?

Zapadła decyzja o dalszym wydawaniu czasopisma – na razie w formie elektronicznej – bezpłatnej, rozsyłanej przez e-mail każdej zainteresowanej osobie.

Czasopismo będzie ukazywać się jako kwartalnik, a jego wydawcą nie będzie już (prawdopodobnie) klub „Podole” a Poznański Oddział TML i KPW, który to uchwałą zgodził się już na to w zamian za zamieszczanie na łamach zawsze kilku – kilkunastu stron ze swojej działalności (nie mają oni obecnie Biuletynu).

Liczba stron numeru „Głosów” nie będzie stała jak dotychczas a będzie oscylowała pomiędzy 80 – 100 stronami. Układ i tematyka „Głosów” nie ulegnie zmianie – opisujemy tylko woj. tarnopolskie – zbieramy relacje, wspomnienia, artykuły historyczne i pożegnania.

W dalszym ciągu będziemy w kontakcie z warszawskim „Klubem Podole”, jego komunikaty także będą zamieszczane.

Co do wydawania drukiem – wszystko zależy od liczby osób chętnych – przy 200 osobach koszt numeru wyniósłby ok. 8,- zł plus porto. Mniejsza liczba prenumeratorów spowoduje wzrost ceny za egzemplarz, który wtedy cenowo byłby nieprzystępny dla kieszeni emeryta.

Jeżeli nasz plan, w nawet wydawaniu elektronicznym „nie wypali”, np. z powodu problemów z przekazaniem tytułu, ukaże się jeden bądź dwa ostatnie numery zbiorcze zamykające wszystkie rozpoczęte artykuły – ale liczymy, że uda mam się wydawać „Głosy” dalej jako kwartalnik.

Jeżeli uda się pozyskać fundusze, w pierwszej kolejności wydamy drukiem zaległe numery, tj. poprzedni 150 „Jubileuszowy” oraz ten, czyli 151 oraz prześlemy je prenumeratorom.

Następny numer już jako kwartalnik (na pewno elektroniczny, możliwe że i drukowany) ukaże się prawdopodobnie w marcu 2021 r. z kolejnym numerem – 152, jednak już jako rok 2021 (opuszczamy w numeracji 2019 i 2020 rok).

Przedstawiamy Państwu proponowany nowy skład redakcji „Głosów”, wszystkie te osoby w mniejszym czy większym stopniu współpracowały z panią Kotowicz:

Igor Megger (Poznań) – Redaktor Naczelny, Wiceprezes Poznańskiego Oddziału TML i KPW, historyk.

Hanna Dobias-Telesińska (Poznań) – wieloletnia sekretarz i Wiceprezes Poznańskiego Oddziału TML i KPW, redaktor biuletynu Oddziału Poznańskiego i strony www.lwowiacy.pl.

Alicja Kocan (Warszawa) –sekretarz Warszawskiego Oddziału TML, redaktor biuletynu Oddziału Warszawskiego TML, tarnopolanka.

Robert Szczerkowski (Wrocław) – historyk, autor m.in. publikacji nt. Korpusu Ochrony Pogranicza

Cezary Żyromski (Wrocław) – członek zarządu Oddziału „Buczacz” TML i KPW, zasłużony dla Wrocławia dziennikarz, monasterzyczanin.

Serdecznie prosimy Państwa o podawanie do redakcji danych kontaktowych prenumeratorów na ewentualną wersję drukowaną – było ich ok. 200, ponieważ my mamy tylko 60 nazwisk. Prosimy o kontakt także osoby chętne na prenumeratę na rok 2021 – jeśli dojdzie ona do skutku wynosić będzie ok. 50,- zł na rok (4 numery plus porto). Wersja elektroniczna jest bezpłatna.

Osoby zainteresowane pisaniem do „Głosów” także prosimy o kontakt. Prosimy o przesyłanie wspomnień, artykułów historycznych, pożegnań, relacji, opisów działalności itd. Dane kontaktowe (zalecamy telefonicznie):

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – Oddział Poznań

CK Zamek”, ul. św. Marcin 80/82 p.336

61-809 Poznań

Z dopiskiem „Redakcja Głosów Podolan”

Adres e-mail: igor_mode@wp.pl

Tel. 728-252-793

Mamy nadzieję, że to wielkie dzieło pani Ireny Kotowicz nie upadnie, a będzie istnieć przez następne lata.

Pierwszy numer kwartalnika planujemy wydać przynajmniej w wersji elektronicznej pod koniec marca 2021.

Z kresowym pozdrowieniem

Zespół redakcyjny „Głosów Podolan”