KONFERENCJA PRASOWA

W dniu 5 maja 2014 r. w naszej siedzibie w CK Zamek odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca XVII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu oraz jubileusz XXV lecia poznańskiego Oddziału TML i KPW.

Przybyłych dziennikarzy z redakcji prasowych i radiowych powitał Andrzej Kuczyński, organizator konferencji. Przedstawił pokrótce cel spotkania oraz przekazał materiały dotyczące naszego Oddziału. Prezes Bożena Łączkowska przedstawiła historię powstania Towarzystwa i cele jakie ono realizuje. Mówiła o pracy jaką wykonujemy, by pamięć o przeszło 600 letniej polskiej historii tych ziem nie zaginęła. Hanna Dobias-Telesińska odpowiedzialna za publikacje, omówiła wszystkie wydawnictwa, jakie ukazują się dzięki naszym staraniom, by przybliżyć kulturę, historię i tradycje Kresów Południowo-Wschodnich społeczeństwu Wielkopolskiemu, gdyż wiedza na ten temat jest niestety mała. Zaprezentowano kilka książek napisanych i wydanych naszym sumptem. Stanisław Łukasiewicz, wieloletni organizator akcji charytatywnych poznańskiego Oddziału, omówił potrzebę oraz przebieg wielu akcji oraz wszelkiej pomocy naszym Rodakom, którzy pozostali na Kresach. Podkreślił wagę tej pomocy, nie tylko dlatego, że Polakom tam żyjącym jest bardzo ciężko, ale dlatego, że pamięć w Polsce o nich ma ogromne znaczenie i niesie radość. Zebrani dziennikarze zadawali pytania n.t. np. skąd zdobywamy pieniądze na nasze działania, jak wyglądały przyjazdy dzieci z Kresów do Poznania i Wielkopolski, mówiliśmy o wieloletnich staraniach nazwania jednej z ulic Poznania ul. Lwowską, która przed wojną w Poznaniu była. Obecna lokalizacja, jaką oferuje nam Miasto jest nieodpowiednia i na nią się nie zgadzamy. Dziennikarze nagrywali wywiady z prezes Bożena Łączkowską oraz Stanisławem Łukasiewiczem. Członkowie Zarządu serdecznie zapraszali zebranych do wzięcia udziału w zbliżających się Dniach Lwowa i naszym jubileuszu.

Przypominamy program obchodów:

08.05.2014 r. czwartek

 godz. 1500      – Otwarcie wystawy „Kresy i Kresowianie” – Wystawa czynna będzie od 05.05.-15.05.2014 r.

Hall Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 16/18

 09.05.2014 r. piątek

 godz. 1700     – Inauguracja XXV-lecia poznańskiego Oddziału TML i KPW i XVII Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu

Wręczenie wyróżnień

Część artystyczna:

– występ uczniów Gimn. Nr 65 im. Orląt Lwowskich

– zespół „Chawira” z Krakowa

– duet Ewa i Ryszard Klanieccy z Operetki wrocławskiej

Dom Żołnierza ul. Niezłomnych 1

10.05.2014 r. sobota

godz.900         –  Msza św. koncelebrowana w intencji kresowian pod przewodnictwem bpa Zdzisława Fortuniaka

Bazylika Farna ul. Gołębia 1

godz. 1015      – Prelekcja Rektora prof. dr. hab. St. Nicieji: „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia  miast kresowych”.

Salka parafialna przy Bazylice Farnej ul. Gołębia 1

godz. 1200      – Piknik Lwowski – występy zespołów kresowych

Stary Rynek w Poznaniu

11.05.2014 r. niedziela

godz. 1600      – Salon Lwowski – spotkanie z laureatem nagrody  „Semper Fidelis”  ks. prof. Józefem Wołczańskim

Wspólnota Polska – Stary Rynek 51

tekst – Hanna Dobias-Telesińska

foto – Jacek Kołodziej