KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY TMLiKPW

W sobotę 1 czerwca we Wrocławiu odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczy naszego towarzystwa tzw. „połówkowy” od tego iż odbywa się w połowie kadencji. W Zjeździe udział brało ponad 50 delegatów z blisko 40 oddziałów i klubów. Naszą delegacje stanowili koledzy: Igor Megger i Jacek Kołodziej jako delegaci i Stanisław Łukasiewicz jako gość.

Wśród uchwał i wniosków jednymi z ważniejszych były uchwały o nadanie tytułu „Honorowego członka TMLIKPW” – prawo nadawania  tego najwyższego w naszym Towarzystwie odznaczenia ma tylko i wyłącznie Walne Zgromadzenie Delegatów. Na wspominanym zjeździe tytuł ten otrzymały trzy osoby: Leszek Mulka z Oleśnicy oraz dwie osoby z naszego oddziału dr Janusz Furmaniuk i dr Iwo Werscher (pośmietnie). Obaj są pierwszymi osobami z naszego Oddziału wyróżnionymi tym tytułem. Sylwetki laureatów przybliżymy w jednym z następnych wpisów. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Tekst: Igor Megger

Foto: Jacek Kołodziej