KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WOŁYŃSKIM W LATACH 1921-1939

Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje ukazała się monografia naukowa: Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza, Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939, Poznań 2020, ss. 299, ISBN 978-83-65988-43-0; Autorzy podjęli temat  dotychczas pomijany przez historyków kultury fizycznej. Efektem ich badań jest wartościowa i nowatorska  monografia oparta na szerokiej  i niewykorzystanej dotychczas bazie źródłowej. W publikacji tej odnajdujemy mnóstwo nieznanych wcześniej faktów. W efekcie otrzymujemy w miarę kompletny, interesujący obraz życia sportowego i turystycznego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939. Strona internetowa wydawnictwa: http://www.wni.com.pl;


Serdecznie pozdrawiamy

Teresa Drozdek-Małolepsza, Eligiusz Małolepszy