LEW SEMPER FIDELIS

Informujemy, że kolejny raz, podczas organizowanych w Poznaniu „Dni Lwowa i Kresów”, wybranej osobie wręczana zostanie Statuetka Lwa, która jest odzwierciedleniem nadania honorowego wyróżnienia „Semper Fidelis”. Statuetka, którą wykonał artysta-plastyk, Jarosław Lebiedź, nawiązuje formą do lwów, jakie stały przed wojną na cmentarzu Orląt we Lwowie, przed pomnikiem Chwały.
Zgłoszenia kandydatów do w/w wyróżnienia listownie, drogą elektroniczną przyjmowane są do 15 kwietnia 2022 r. Prosimy o nadsyłanie na nasz adres swoich propozycji kandydatów do wyróżnienia, wraz z krótkim uzasadnieniem.

Adres pocztowy: Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu CK  ZAMEK  61-809 Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 p. 336

lub internetowy: poznan@lwowiacy.pl

oraz telefoniczny: Wanda Butowska tel. 508 395 836