LIST ZE LWOWA

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

 Sytuacja, która zaistniała obecnie na świecie, przerasta nasz stan zarówno duchowy jak i materialny. Setki Polaków ze Lwowa opuściło obecnie swe domy rodzinne, wyjeżdżając do Polski.

 A we Lwowie, zostały osoby starsze, chore i samotne. Niewyobrażalnie trudne są możliwości okazania im jakiekolwiek pomocy. Państwo zawsze pamiętając o Lwowianach, tą pomoc okazywaliście.

Dziś zwracamy się do Was, Kochani, z prośbą o próbę pomocy wyżej wspomnianym rodakom we Lwowie. Niestety nie dysponują adresami tych osób. Przekazuję Państwu numery telefoniczne, którzy posiadają możliwość udostępnienia adresów tych osób: 

Elżbieta Korowiecka- Prezes Organizacji Polskich na Ukrainie, tel. +380964952764

Janusz Balicki- Prezes Towarzystwa Opieki nad Polskimi grobami Wojskowymi tel. +380671826983

 Są to osoby godne zaufania.

 Z wyrazami najgłębszego szacunku,

 Teresa Dutkiewicz

 Wiceprezes Federacji Organizacji Polskich Na Ukrainie