LWOWIANIN UCZESTNIKIEM POZNAŃSKIEGO CZERWCA 1956

Wśród członków naszego Oddziału jest wyjątkowa postać. To Adam Tiun, który w czerwcu 1956 r. uczestniczył w zrywie poznaniaków przeciwko ówczesnej władzy komunistycznej.

Adam Tiun urodził się 10 grudnia 1939 r. we Lwowie. Jest członkiem poznańskiego Oddziału TML i KPW od 5 lipca 1989 r.

Jako 17-letni pracownik Zakładów Produkcji Pomocniczej Łączności w Poznaniu wraz z załogą przyłączył się do wychodzących na ulice Poznania robotników. M. in. uwalniał więźniów z aresztu przy ulicy Młyńskiej, uczestniczył w otwarciu więziennego magazynu broni, która następnie została użyta przez powstańców. Brał udział także w szturmowaniu siedziby Urzędu Bezpieczeństwa na ul. Kochanowskiego. Uczestniczył w eliminowaniu radiostacji zagłuszającej Wolną Europę i BBC, która znajdowała się na dachu budynku przy ul. Mickiewicza/ róg Dąbrowskiego. W październiku 1956 roku został wezwany przed sąd w roli świadka. Następnie oskarżono go o udział w zamieszkach, o kradzież broni z magazynów Politechniki Poznańskiej i o posiadanie pistoletu. Wówczas już władza była ?rozmiękczona? i wyroku nie dostał, ale za to pensję w zakładzie mu obniżono.

Adam Tiun uczestniczył w montowaniu Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 (Poznańskie Krzyże), upamiętniającego wydarzenia Powstania Poznańskiego z 1956 r. oraz późniejszych wystąpień robotniczych w PRL-u. Zadaniem Adama Tiuna było wykonany przez ?Teletrę? informator zamontować obok Krzyży i przez szereg lat go konserwować. Pomnik odsłonięty został 28 czerwca 1981 r. w 25. rocznicę wydarzeń czerwcowych.

Podczas uroczystości w ramach obchodów 55. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 w roku 2011 Wojewoda Piotr Florek wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym uczestnikom tamtych wydarzeń. Za bohaterski udział w zrywie niepodległościowym sprzed pięćdziesięciu pięciu laty Adam Tiun uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi. W 2013 r. odznaczony został przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka ?Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego?. Obecnie z okazji 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 56, podobnie jak inni kombatanci, otrzymał medal okolicznościowy.

Adam Tiun angażuje się w działalność społeczną i obywatelską. Był współzałożycielem NSZZ ?Solidarność? przy WZT ?Teletra? w Poznaniu, w których pracował do emerytury. W czasie stanu wojennego rozprowadzał prasę podziemną. Jest wiceprezesem Klubu Seniora PTTK Jarzębina na os. Jagiellońskim na poznańskich Ratajach. Obecnie na spotkaniach z młodzieżą harcerską i szkolną daje świadectwo prawdzie o wydarzeniach z czerwca 1956 r. Zawsze podkreśla swoje lwowskie pochodzenie.

Hanna Dobias-Telesińska

Adam Tiun otrzymuje odznaczenie z rąk Marszałka Marka Woźniaka