LWOWSKI SALON KOLĘDOWY

21 stycznia 2018 roku, tradycyjnie już, spotkaliśmy się, by wspólnie kolędować. Organizatorka spotkania wiceprezes naszego Oddziału Katarzyna Kwinecka powitała zebranych i przedstawiła gościa wieczoru Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego. Rozpoczęliśmy spotkanie śpiewaniem kolędy do akompaniamentu Winicjusza Chudzińskiego.

Spotkanie w Domu Polonii uświetnił historyk sztuki, kolekcjoner Mikołaj Pietraszak-Dmowski, który wygłosił prelekcję n.t.: ,,Kobierce orientalne i ich lwowscy kolekcjonerzy?. Prelegent w niezwykle ciekawy i pięknie przedstawiony sposób przybliżył zebranym pojęcie, historię oraz techniki wykonywania kobierców w różnych częściach świata. Sam posiada w swoich zbiorach liczne dzieła tego gatunku i jest znawcą tych wyrobów. Na spotkaniu przedstawił wybitnego kolekcjonera kobierców i znawcę, Włodzimierza Kulczyckiego oraz jego syna Jerzego, kontynuatora pasji ojca.

Włodzimierz Kulczycki, a później jego syn Jerzy, był twórcą legendarnej kolekcji kobierców wschodnich. Pierwszy dywan perski profesor, wykładowca i rektor Akademii Weterynaryjnej we Lwowie Włodzimierz Kulczycki kupił w 1906 r. Tak zaczęła się jego pasja, którą dzielił pełniąc obowiązki naukowe. Mieszkał przy ul. Snopkowskiej we Lwowie i tu gromadził swe zbiory. Z czasem stał się najwybitniejszym kolekcjonerem i znawcą tych tkanin. Swą kolekcję Włodzimierz nieustannie powiększał. Pomagała mu w tym żona Ludwika z d. Michałowska, krewna Marii Skłodowskiej Curie. Profesor był współautorem wystaw, wydał też wiele prac na temat kobierców perskich, kaukaskich i tureckich. Lwów był miejscem, gdzie znano się na kobiercach. Tu mieszkało wielu zamożnych Ormian, którzy handlowali kobiercami. Po śmierci Profesora w 1936 r. kolekcję przejął jego syn Jerzy. W czasie wojny zbiory nie uległy zniszczeniu. Początkowo ukryte były pod tarasem w domu Kulczyckich, ale po zbombardowaniu domu, podczas którego Jerzy został ciężko ranny, kolekcję podzielono i ukryto wśród przyjaciół. Po zakończeniu wojny w 1946 r. udało mu się wywieźć ze Lwowa do Warszawy 200 kobierców.

Jerzy, archeolog śródziemnomorski w katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, doktor filozofii, historyk sztuki, pracowniki PAN, podzielił kolekcję. Obecnie, od 1964 r., 64 luksusowe pałacowe kobierce z kolekcji Kulczyckich znajdują się na Wawelu. Największa część zbioru jest w posiadaniu Pałacu pod Blachą w Warszawie. W 1977 r. synowa Włodzimierza Kulczyckiego, Anna z Piotrowiczów Kulczycka, podarowała narodowi pozostałą część kolekcji, o tematyce ludowej, którą w 1981 r. umieszczono w Muzeum Tatrzańskim im. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

Rodzina Kulczyckich, zgodnie z ich wolą, jako że byli wyznania grekokatolickiego, spoczywa w piramidalnym grobowcu na cmentarzu przy Cerkwi Świętej Trójcy w Międzybrodziu koło Sanoka.

Kresowiacy z Salonie Lwowskim z zainteresowaniem słuchali prelegenta, podziwiali przyniesione przez niego kobierce. Zadawano pytania, dyskutowano.

Przy wspaniałych wypiekach, kawie i herbacie śpiewano kolędy.

tekst i foto: Hanna Dobias-Telesińska