LWOWSKO-POZNAŃSKI „MUZYCZNY ANIOŁ” DOCZEKAŁ SIĘ UPAMIĘTNIENIA

„Archanioł Gabriel polskich muzyków” – tak współcześni zwali wybitnego kompozytora Tadeusza Zygfryda Kasserna (1904-1958), lwowianina, silnie związanego z Poznaniem.

Ta wybitna postać od 1994 roku czekała w Poznaniu na upamiętnienie – wtedy to w tej sprawie rodzina, oraz przyjaciele kompozytora rozpoczęli działania. Po wielu latach, i po wielu staraniach: pismach, wnioskach, artykułach – których kopii uzbierała się pokaźna teczka, dnia 12 lipca 2022 Rada Miasta Poznania uchwaliła, iż Tadeusz Zygrfyd Kassern został patronem parku na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Skromnie należy odnotować iż i nasze Towarzystwo miało swój „kamyczek” w tej sprawie. W lipcu 2020 roku skierowaliśmy do „Geopozu” pismo w tej sprawie, zebrano podpisy osób popierających, wymagane dokumenty i materiały biograficzne udowadniające jego zasługi dla miasta Poznania. Prócz artykułu na naszej stronie w lipcu 2020, ukazał się także drukowany artykuł Marka Rezlera w gazecie „Echo Piątkowa”, które dystrybuowane jest bezpłatnie na Piątkowe (nakład 3000 egz.), wreszcie byliśmy w stałym kontakcie z rodziną kompozytora oraz z komisją do spraw nazewnictwa i trzymaliśmy „rękę na pulsie”.

Lokalizacja parku jest idealna, gdyż obok znajdują się ulice mające za patronów kompozytorów/muzyków z T. Z. Kassernem współpracującymi: Henryka Opieńskiego, Stefana Poradowskiego czy innego wybitnego kresowiaka Tadeusza Szeligowskiego.

Po blisko 28 latach postać T. Z. Kasserna symbolicznie wróciła do Poznania. Cieszy fakt, iż jego kandydatura przeszła ponad podziałami politycznymi, a drobne nieporozumienia przed uchwaleniem spowodowane były raczej brakiem informacji niż niechęcią do tej kandydatury.

W jednym z najbliższych artykułów przybliżymy Państwu jego postać, a już teraz zapraszamy na skromną uroczystość otwarcia parku z nową nazwą – o czym poinformujemy znając termin w osobnym komunikacie.

Igor Megger – wiceprezes poznańskiego Oddziału TML i KPW