MARSZ CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO

 6 sierpnia b.r., w 101 rocznicę wymarszu Pierwszej Kadrowej z Krakowa, Związek Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Okręg Wielkopolski zorganizował uroczystość patriotyczno-religijną pn.: ?Marsz Czynu Niepodległościowego?. Współorganizatorem było m.in. nasze Towarzystwo. Chcieliśmy uczcić poza żołnierzami ?Kadrówki?, których marsz był symbolicznym początkiem drogi do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, także tych bohaterów, którzy walczyli o niepodległość na frontach I wojny światowej, później o jej utrzymanie w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, w wojnie polsko-bolszewickiej, na wszystkich frontach II wojny światowej, a także Żołnierzy Wyklętych, uczestników masowych protestów i wystąpień robotniczych w latach 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981 oraz żołnierzy Wojska Polskiego służących w misjach wojskowych poza granicami kraju. Uczciliśmy marszałków Polski: Józefa Piłsudskiego, Edwarda Śmigłego-Rydza, generałów: Józefa Hallera, Augusta Emila Fieldorfa, pułkownika Witolda Pileckiego oraz szczególnie bohaterów związanych z Wielkopolską, generałów walczących w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919: Stanisława Taczaka, Józefa Dowbor-Muśnickiego, Władysława Andersa, oficera 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka poległego w sierpniu 2007 roku w Afganistanie porucznika Łukasza Kurowskiego oraz jedną z ofiar Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 Roku Romka Strzałkowskiego.
Uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej objęte zostały patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka.
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 19.00 Mszą św. odprawioną przez ks. Leonarda Polocha w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry, z udziałem pocztu sztandarowego ze Sztandarem Wojska Polskiego oraz sztandary: Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 15 Pułku Ułanów, Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? i Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Wielkopolska. Kościół zgromadził przedstawicieli różnych organizacji m.in. TML i KPW, Tow. Mił. Wilna i Ziemi Wileńskiej, organizacji patriotycznych, młodzież harcerską, kombatantów i wojsko. Na zakończenie Mszy św., po błogosławieństwie, odśpiewano hymn ?Boże coś Polskę?. Po wyjściu z kościoła pododdział honorowy wraz z pocztem sztandarowym, za którym ustawiły się pozostałe poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystości, w Marszu Czynu Niepodległościowego przeszli ulicami Poznania: ul. Fredry ? Gwarną ? św. Marcin, pod tablicę Józefa Piłsudskiego umieszczoną na budynku Centrum Kultury ?Zamek?. Pododdział honorowy z pocztem sztandarowym i posterunek honorowy wystawiło Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, którym dowodzi kpt. Andrzej Falarczyk, poczet sztandarowy wystąpił w składzie: dowódca pocztu kpt. Waldemar Kwiatkowski, sztandarowy chor. Adam Pupin, asysta sierż. Marcin Szuchmiński. Poczty sztandarowe ustawiły się pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obok żołnierzy na posterunku ustawili się również harcerze.
Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej. Głos zabrał prezes Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZOR im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. dypl. w st. spoczynku Jacenty Góral. Następnie dr Dariusz Kucharski omówił historię wymarszu Pierwszej Kadrowej z Krakowa, przedstawił także inne czyny Polaków dążących do niepodległości, nawiązał do historii współczesnej. Ilustracją muzyczną wydarzeń sprzed stu jeden laty była pieśń żołnierska ?Pierwsza Kadrowa,?, powstała w sierpniu 1914 r., której autorem jest Tadeusz Oster-Ostrowski, żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej. Marszałek Józef Piłsudski wówczas stwierdził: ?Jeżeli pieśń ma jakieś znaczenie, jeżeli to, co jest piękne, co odpowiada głębokiej potrzebie duszy, ma jakiś wpływ ? to pieśń żołnierska?. Na Zjeździe Legionistów w Lublinie w 1924 r. powiedział: ?Dziękuję panom za najdumniejszą pieśń, jaką kiedykolwiek Polska stworzyła?. Marsz jest hymnem piłsudczyków, w okresie międzywojennym był uznawany za hymn Wojska Polskiego, a w 2007 r. zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej stał się Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie odczytano tekst Apelu Pamięci, podczas którego kompania honorowa i poczty sztandarowe oddawały honory. Po zawołaniu: ?Stańcie do apelu? żołnierze stojący w szyku kompanii honorowej odpowiadali ?Chwała bohaterom? lub ?Zginęli śmiercią męczeńską?. Po Apelu nastąpiło oddanie salwy honorowej, a trębacz zagrał ?Hasło WP?. Następnie delegacje przybyłych organizacji złożyli wieńce i wiązanki, oraz zapalono znicz. Wśród nich byli przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta Poznania. Na koniec organizatorzy podziękowali wszystkim uczestnikom Marszu Czynu Niepodległościowego za wzięcie udziału w uroczystości.

Hanna Dobias-Telesińska

Sztandar Wojska Polskiego – fot. J. Behrendt Poczty Sztandarowe – fot. J. Behrendt Msza św. koncelebrowana – fot. J. Behrendt Honory podczas Podniesienia – fot. J. Behrendt płk. Jacenty Góral,mjr Marian Osada i Czesław Bernat – fot. J. Behrendt Poczet Sztandarowy Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół – fot. J. Behrendt
Sztandar Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Wielkopolska - fot. J. Behrendt
Sztandar Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Wielkopolska – fot. J. Behrendt
Formujący się szereg
Formujący się szereg – fot. W. Butowska
Kopania Honorowa
Kopania Honorowa fot. H. Dobias-Telesińska
SAM_0559
Rusza pochód – fot. H. Dobias-Telesińska
Uczestnicy Marszu
Uczestnicy Marszu – fot. H. Dobias-Telesińska
Przedstawiciele TML i KPW K. Kwinecka, W. Butowska i St. Łukasiewicz
Przedstawiciele TML i KPW Katarzyna Kwinecka, Wanda Butowska i Stanisław Łukasiewicz- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Członkowie TML i KPW Renata i Michał Wojtasiak
Członkowie TML i KPW Renata i Michał Wojtasiak – fot. H. Dobias-Telesińska

 

Poczty Sztandarowe pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego
Poczty Sztandarowe pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Adam Wize - Korporacja Lechia
Adam Wize – Korporacja Lechia- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Marian Osada wśród Oficerów Rezerwy
Marian Osada wśród Oficerów Rezerwy – fot. H. Dobias-Telesińska

 

Prezes Bożena Łączkowska z córką Barbarą Kawachi
Prezes Bożena Łączkowska z córką Barbarą Kawachi- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Uczestnicy uroczystości
Uczestnicy uroczystości- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Krystyna Liminowicz - Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
Krystyna Liminowicz – Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i były Wojewoda Wielkopolski, poseł na Sejm RP, Prezes PiS w Poznaniu Tadeusz Dziuba- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Wśród zgromadzonych Maria Golińska z TML i KPW
Wśród zgromadzonych Maria Golińska, Kazimierz Górak i Wanda Butowska z TML i KPW- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Zofia i Wojciech Budzyńscy
Zofia i Wojciech Budzyńscy- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Dr Dariusz Kucharski
Dr Dariusz Kucharski- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Katarzyna Kwinecka z siostrą Barbarą Kawachi
Katarzyna Kwinecka z siostrą Barbarą Kawachi- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Przewodniczący Solidarności Region Wielkopolska Jarosław Lange
Przewodniczący Solidarności Region Wielkopolska Jarosław Lange- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Delegacje składające kwiaty
Delegacje składające kwiaty- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Tablica poświęcona Marszałkowi J. Piłsudskiemu i Poznańskie Krzyże
Tablica poświęcona Marszałkowi J. Piłsudskiemu i Poznańskie Krzyże- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Stanisław Łukasiewicz
Stanisław Łukasiewicz- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Delegacja poznańskiego Oddziału TML i KPW prezes Bożena Łączkowska i Stanisław Łukasiewicz
Delegacja poznańskiego Oddziału TML i KPW prezes Bożena Łączkowska i Stanisław Łukasiewicz- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Delegacja Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej: Hanna Dutkiewicz, Marian Macutkiewicz i Krystyna Liminowicz
Delegacja Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej: Hanna Dutkiewicz, Marian Macutkiewicz i Krystyna Liminowicz- fot. H. Dobias-Telesińska

 

Pezes Bożena Łączkowska z Marią Golińską i Władysławem Opiatem
Prezes Bożena Łączkowska z Marią Golińską i Władysławem Opiatem – fot. H. Dobias-Telesińska

 

Maria Golińska i Kazimierz Górak
Maria Golińska i Kazimierz Górak- fot. H. Dobias-Telesińska
ppłk Antoni Załuski, chor. Jan Stańczak, por. Edwin Smykowski z małżonką i płk Jacenty Góral – fot. J. Behrendt
Maria Golińska i Kazimierz Górak
Znicz i kwiaty pod tablicą- fot. H. Dobias-Telesińska