Medal „Dla Obronności Kraju” dla Józefa Wysoczańskiego

9 września 2015 r. członek naszego Towarzystwa oraz Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  por. Józef Wysoczański uhonorowany został przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Płk. Jacenty Góral prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy wręczył mu odznaczenie podczas spotkania w naszej siedzibie. Było to dla nas miłym zaskoczeniem. Wszyscy obecni gratulowali Józefowi Wysoczańskiemu wyróżnienia.

tekst: Hanna Dobias Telesińska

foto: mjr Jacek Behrendt

Józef Wysoczański i płk Jacenty Góral
Józef Wysoczański i płk Jacenty Góral
Józef Wysoczański dziękuje za wyróżnienie
Józef Wysoczański dziękuje za wyróżnienie
Wśród zebranych: St. Łukasiewicz, M. Golińska i Włodzimierz Matkowski
Wśród zebranych: St. Łukasiewicz, M. Golińska,        J. Rozmiłowski  i Włodzimierz Matkowski
Legitymacja
Legitymacja
Członkowie Oddziału: prezes B. Łączkowska, H. Dobias-Telesińska , W. Butowska, A. Kuczyński i J. Kołodziej
Członkowie Oddziału: prezes B. Łączkowska, H. Dobias-Telesińska , W. Butowska, A. Kuczyński i J. Kołodziej
Członkowie Oddziału: W. Budzyński, Z. Budzyńska, D. Maciejewska. W. Opiat i R. Zawirska-Wojtasiak
Członkowie Oddziału: W. Budzyński, Z. Budzyńska, D. Maciejewska. W. Opiat i R. Zawirska-Wojtasiak
Uhonorowany Józef Wysoczański oraz J. Kołodziej i A. Kuczyński
Uhonorowany Józef Wysoczański oraz J. Kołodziej i A. Kuczyński