MONOGRAFIA JERZEGO MARIANA TARKOWSKIEGO „LASY I LUDZIE NADLEŚNICTWA PODANIN”

Na początku Nowego Roku Towarzystwo otrzymało prezent?monografię Jerzego Mariana Tarkowskiego pt ?Lasy i ludzie nadleśnictwa Podanin? – z dedykacją od autora.

Nadleśnictwo Podanin powstało w XIX w. spośród lasów ziemi chodzieskiej . W książce możemy prześledzić koleje własności, gospodarkę leśną od czasów prastarej nadnoteckiej puszczy po dzień dzisiejszy, tekst bogato ilustrowany. Autor przedstawia także sylwetki kolejnych leśników związanych z wspomnianymi lasami. Spośród dużego grona pracowników oddanych lasom podanińskim znaleźli się leśnicy pochodzący z naszych stron: Stanisław Woszczyński ur. w 1891 r. w Śniatynce, wykształcony we Lwowie. Pracę w Nadleśnictwie Podanin pow. chodzieski rozpoczął w 1921 r. Drugim jest Witold Aleksander Łuczkiewicz ur. w 1901 r. we Lwowie. Studia ukończył w 1921 r. i już w październiku tego roku rozpoczął pracę w Państwowej Szkole dla Leśniczych w Margoninie, w 1929 r. zostaje kierownikiem szkoły i nadleśniczym Nadleśnictwa Margonin. W pracy jest zapis wspomnień W. Łuczkiewicza, a także wiersze córki Witolda i Janiny Łuczkiewicz (z domu Woszczyńskiej) – Krystyny Miłobędzkiej (Honorowego obywatela Chodzieży).

Jest to opracowanie specjalistyczne: „Wydano na zlecenie Nadleśnictwa Podanin, tel 67/282 9897; 67/ 281 07 85 e-mail: podanin@pila.lasy.gov.pl” Zainteresowanych odsyłamy pod w/w wymienione nr-y telefonów i adres e-mail.

Wanda Butowska