NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo?Wschodnich w Poznaniu uprzejmie informuje, że na wniosek Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 46 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w Sali Kominkowej CK ZAMEK (I ptr.) w dniu 8 czerwca 2016 roku o godz. 17.00 ewentualnie o godz. 17.15 przy braku kworum.

W programie zebrania przewidujemy:

– omówienie i zatwierdzenie regulaminów wyróżnień stosowanych w poznańskim oddziale Towarzystwa;

– rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie przez Walne Zebranie Członków uchwały o przyznaniu tytułu honorowego prezesa oddziału;

– sprawy różne (wniesione).

Uprzejmie prosimy o przybycie.

Za Zarząd

Stanisław Łukasiewicz – Prezes