Nagroda im. Macieja Frankiewicza

Jednym z dziesięciu finalistów nagrody im. Macieja Frankiewicza jest członek Zarządu naszego Oddziału Łukasz Tadyszak – Lawina.

Jest to czwarta edycja konkursu, który poświęcony jest pamięci Macieja Frankiewicza, niestrudzonego bojownika o prawdę, wielkiego patrioty.  Maciej Frankiewicz był założycielem Solidarności Walczącej, prowadząc świetnie zorganizowaną strukturę podziemną w Poznaniu w latach 80-tych ubiegłego wieku. Od 1994 roku związany z samorządem, pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta Poznania. Z jego inicjatywy Poznań został jednym z czterech miast gospodarzy EURO 2012. Bliski był mu sport, który sam czynnie uprawiał. Współtworzył największy w Polsce Poznań Maraton, który od 2009 roku nosi jego imię. Jako Wiceprezydent Miasta Poznania wiele razy udowadniał, że niemożliwe jest możliwe i warto w życiu mieć pasję, marzenia i je realizować. Maciej Frankiewicz jest wspaniałym wzorem do naśladowania dla młodzieży.

Łukasz Tadyszak jest godnym kandydatem do nagrody im. Macieja Frankiewicza, ponieważ swoją działalnością udowadnia, jak należy żyć i pracować dla dobra Ojczyzny i ludzi. Łukasz Tadyszak jest Komendantem Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy im. hm. Floriana Marciniaka. Jego działalność jest bardzo szeroka. Nie tylko działa w harcerstwie, ale także niesie pomoc dzieciom z krajów trzeciego świata, czynnie uczestniczy w działalności poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa, gdzie w obecnej kadencji jest członkiem Zarządu. Od kilku lat jeździ z akcją charytatywną „Serce dla Lwowa” przed świętami Bożego Narodzenia wraz z transportem darów, które nasz Oddział przygotowuje i wiezie dla ubogich Polaków zamieszkałych we Lwowie oraz Rohatynie, Podhajcach, Brzeżanach i w innych miastach zamieszkałych przez ludność polską. Dary przygotowywane w Poznaniu, zbierane przez członków Towarzystwa, młodzież szkolną i harcerzy w marketach praz przygotowywane z własnych środków, trafiają także do polskich dzieci. Udział harcerzy w akcji jest bezcenny. Pod kierunkiem Łukasza Tadyszaka druhny i druhowie, w mundurach, dostarczają paczki świąteczne osobom starszym, schorowanym, dla których ta pomoc, ale przede wszystkim kontakt z młodzieżą z Polski, jest bezcenna. Druh Łukasz koordynuje przebieg dostarczania darów do ich domów. Jego udział w tych akcjach jest ogromny, pełen poświęcenia. Jako harcerz uczestniczy także w spotkaniach młodzieży na Lednicy.

Kandydat do nagrody im. Macieja Frankiewicza Łukasz Tadyszak – Lawiny jest godny tego wyróżnienia.

Hanna Dobias-Telesińska