NOC MUZEÓW 20 MAJA 2023

W ramach pokazów związanych z tym wydarzeniem nasz Oddział został zaproszony do Domu Polonii przy Starym Rynku.

Zebranych powitał dyrektor Domu Polonii pan Łukaszewski. Następnie pani prezes poznańskiego Oddziału TMLiKPW Katarzyna Kwinecka przedstawiła prelegenta – Mikołaja Pietraszak- Dmowskiego, historyka sztuki, wielkiego miłośnika Lwowa. Na wystawie pt.: „Zabytki Lwowa w obliczu agresji Rosji na Ukrainę” prezentowane były 32 zdjęcia głównych zabytków Lwowa sprzed wojny i obecnie, zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem przez agresora.

Zdjęcia i wystawę przygotował pan Jacek Kołodziej.

Prelegenci kolejno omawiali poszczególne obiekty m.in.: trzy katedry, Kaplicę Boimów, pomnik Adama Mickiewicza. Pan Pietraszak-Dmowski omawiał poszczególne zabytki pod kątem sztuki, detali architektonicznych, charakterystycznych dla konkretnego okresu w sztuce. Pani Kwinecka dodawała mniej znane fakty, anegdoty z historii pokazywanych zabytków, pan Kołodziej dodawał swoje uwagi w odniesieniu do sytuacji obecnej, uchwyconej w obiektywie aparatu.

Była to podróż do Lwowa pięknego i bardzo cennego, z punktu widzenia posiadanych zabytków, wielokulturowego i wielowyznaniowego. Bo to 600 lat historii tego miasta zadecydowało o jego wielkości i różnorodności (najlepszym tego przykładem są trzy katedry – i każda diametralnie różna).

Pozostajemy z refleksją, że każda wojna niesie śmierć i zniszczenie, a oprócz życia ludzkiego, narażone jest też cenne dziedzictwo materialne.

Miejmy nadzieję, że nie będzie sprawdzana skuteczność zabezpieczeń zabytków, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

tekst: Wanda Butowska, Katarzyna Kwinecka, foto: Jacek Kołodziej