NOWE WŁADZE W TML i KPW W POZNANIU

10 stycznia b.r. odbyły się wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego poznańskiego Oddziału TML i KPW.

Zebrani w głosowaniu jawnym wybrali do Zarządu:

1. Butowska Wanda
2. Furmaniuk Janusz
3. Kołodziej Jacek
4. Kwinecka Katarzyna
5. Łączkowska Bożena
6. Łukasiewicz Stanisław
7. Nowik Stanisław
8. Szwarc Danuta
9. Tadyszak Łukasz
10. Wojciechowicz Andrzej
11. Wojtasiak Michał
Na zastępców wybrano:
1. Lebiedź Jarosław
2. Wojtasiak Renata
3. Opiat Władysław

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1. Megger Igor
2. Osada Marian
3. Polska Dorota

Do Sądu Koleżeńskiego wybrano:
1. Dobias-Kotkowska Bożena
2. Kuczyński Andrzej
3. Robak Henryk

Na Delegatów na Zjazd wybrano:
1. Furmaniuk Janusz
2. Kołodziej Jacek

13 stycznia na pierwszym zebraniu ukonstytuowały się: Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Prezesem poznańskiego oddziału został Stanisław Łukasiewicz

Wiceprezesi:  Katarzyna Kwinecka i Janusz Furmaniuk

Skarbnik:  Stanisław Nowik

Sekretarz:  Wanda Butowska

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Marian Osada, sekretarzem Igor Megger, członkiem Dorota Polska.

Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego został Henryk Robak, sekretarzem Bożena Dobias-Kotkowska, członkiem Andrzej Kuczyński.

Nowo wybrany prezes przedstawił kilka ważnych rocznic, jakie będą miały miejsce podczas obecnej kadencji, którymi należy się zająć. Są to:

W 2018 r.: 75 rocznica Rzezi Wołyńskiej, 100 rocznica obrony Lwowa.

W 2019 r.: XXX lecie naszego Oddziału, 80 rocznica napaści ZSRR i Niemiec na Polskę.

Dyskutowano o przyszłej działalności Oddziału, o włączaniu młodzieży do prac w Towarzystwie. Należy w większym stopniu pomóc Markowi Szpytce, który poza akcjami charytatywnymi, pracuje z młodzieżą, aktywnie włączając ją w zagadnienia związanymi z historią i kulturą Kresów.

Hanna Dobias-Telesińska