NOWY NR „GŁOSÓW PODOLAN” JUŻ DOSTĘPNY

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego 152 numeru kwartalnika „Głosy Podolan” biuletynu poznańskiego oddziału TML, które to od bieżącego numeru jest wydawane jako kwartalnik przez nasz oddział. Czasopismo jest tylko i wyłącznie poświęcone byłemu województwu tarnopolskiemu, wraz ze stronami poświęconymi działalności poznańskiego oddziału TML i KPW, oraz warszawskiego Klubu „Podole”. W numerze 152 :

REDAKCJA – Słowo wstępne od redakcji

Igor MEGGER (Poznań) 100 lat temu utworzono województwo tarnopolskie – województwo w liczbach i porównaniach

Stanisław BOGUMILSKI (Poznań) Moja droga (cz.III) Wspomnienia z Kamionki Strumiłowej

Alicja KOCAN (Warszawa) Podwołoczyska nad Zbruczem

Mila SANDBERG-MESNER (Toronto – Kanada) Baraki w Zaleszczykach

Jerzy Jan MILLER (Poznań) Edward i Magdalena Dubanowicz z d. Cieńska – portret kresowej rodziny (cz.I)

Zbigniew ŻYROMSKI (Wrocław) Zwyczaje ludności kresowej na Podolu (Cz. I styczeń – kwie-cień)

Alicja KOCAN (Warszawa) Wspomnienie o Irenie Kotowicz (1923-2020)

Mariusz ŻYROMSKI (Wrocław) Zbigniew Żyromski (1930–2018) – Życie na Kresach ratował od zapomnienia

Hanna DOBIAS-TELESIŃSKA (Poznań) śp Szczepan Siekierka (1928-2021)

Igor MEGGER (Poznań) Żegnamy zasłużonych krajan z naszego województwa, zmarłych w okresie XII 2020 – III 2021

Hanna DOBIAS-TELESIŃSKA (Poznań) Żegnamy zmarłych członków TMLiKPW w Poznaniu w 2020 roku

Hanna DOBIAS-TELESIŃSKA (Poznań) Działalność poznańskiego Oddziału TML i KPW w 2020 r. (cz.I)

Numer 152 w całości bezpłatnie znajduję się w wersji elektronicznej na stronie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, pod dokładnym adresem: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/587143/edition/498779

Osoby zainteresowane wersją papierową, oraz prenumeratą prosimy o kontakt pod nr 728-252-793, lub na adres E-Mail igor_mode@wp.pl. Wersja cyfrowa jest bezpłatna.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania materiałów do następnych numerów – wspomnień, refleksji, artykułów historycznych, pożegnań.

Redakcja informuje, że posiada jeszcze Zeszyt Specjalny nr 11 „Podole w starej pocztówce” który ukazał się z okazji wydania 150 numeru „Głosów Podolan”. Numer zawiera blisko 80 starych (do 1939 roku) pocztówek z terenów byłego województwa tarnopolskiego. Cały numer w kolorze. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z redakcją.

W imieniu redakcji „Głosów Podolan”

Igor Megger Redaktor Naczelny