Zarząd Główny i oddziały

Zarząd Główny ul. Kościuszki 35 B/E
50-011 Wrocław

+48 71 344 88 93     tmlikpw-zarzagglowny@wp.pl

Oddział w Gdańsku ul. Horeszków 18a Gdańsk

+48 58 302 05 78 lwowiacy@lwow.home.pl

Oddział Stołeczny Dom Wspólnoty Polskiejul. Krakowskie Przedmieście 64 00-322 Warszawa            22 299 11 46 lwow.warszawa@gmail.com