Spotkania i zebrania

Spotkania regularne

Nasze spotkania odbywają się regularnie w każdą środę w naszej siedzibie w p. 336 w CK Zamek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Tematyka spotkań jest zróżnicowana i zależy tak od okoliczności jak i chęci uczestników. Generalnie prowadzimy dyskusje, prezentacje, omawiamy tematy bieżące, jak również przygotowujemy się do organizacji imprez i pomocy dla Polaków na Kresach. Są to również spotkania towarzyskie przy kawie i herbacie.

Pokazy tematyczne

W wybranych dniach organizujemy tematyczne prezentacje i pokazy na tematy kresowe i nie tylko. W trakcie pokazów zbieramy dobrowolne darowizny w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty), które są przekazywane na cele statutowe naszego Towarzystwa.

Chętnych do zorganizowania pokazów tematycznych prosimy o kontakt: poznan@lwowiacy.pl

Spotkania okolicznościowe

Historia naszej działalności ugruntowała pewne tradycje, związane z działalnością Towarzystwa w Poznaniu. Co roku obowiązkowo odbywają się okolicznościowe spotkania:

  • opłatkowe – organizowane przeważnie w grudniu
  • wielkanocne – w okolicy świąt Wielkiej Nocy
  • z okazji Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu – kwiecień-maj oraz we wrześniu i 2 października w Dniu Jedności Kresowian

Szczególne okazje, rocznice i inne wydarzenia, które naszym zdaniem warto jest uczcić chociaż chwilą dyskusji, bądź zadumy wypełniają nam spotkania okolicznościowo – tematyczne. Odbyło się już ich wiele, np: „350-ta rocznica ślubów Jana Kazimierza”.

Członkowie TML i KPW są powiadamiani o tych spotkaniach droga pocztową, e-mailem bądź telefonicznie, a także informacje na ich temat ogłaszane sa na naszej stronie internetowej.