WŁADZE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TMLiKPW NA LATA 2024-2027

Zarząd poznańskiego Oddziału TML i KPW:

Katarzyna Kwinecka – prezes

Igor Megger  – wiceprezes tel. 728-252-793

Wanda Butowska – wiceprezes tel 508-395-836

Maria Berezowska – sekretarz

Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz – skarbnik

Członkowie Zarządu:

Jacek Kołodziej

Dorota Polska

Piotr Tuczyński

Renata Zawirska-Wojtasiak

 

Komisja Rewizyjna:

Marek Szpytko – przewodniczący

Maria Wielebska – sekretarz

Tadeusz Dradrach – członek Komisji

Sąd Koleżeński:

Henryk Robak – przewodniczący

Michał Wojtasiak – sekretarz

Bożena Łączkowska – członek Sądu Koleżeńskiego