OBCHODY 70. ROCZNICY „RZEZI WOŁYŃSKIEJ”

DEKLARACJA

SPOŁECZNEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO OBCHODÓW

ROCZNICY 11 LIPCA

            Ludobójstwo dokonane na ludności polskiej przez nacjonalistów ukraińskich podczas II wojny światowej było jedną z najstraszniejszych zbrodni w historii narodu polskiego. Te tragiczne wydarzenia wspominamy 11 lipca w rocznicę wołyńskiej „krwawej niedzieli”, kiedy równocześnie wymordowano Polaków w 99 miejscowościach na Wołyniu.

            Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca stawia sobie za cel godne uczczenie pamięci ofiar i uszanowanie ich rodzin, pośród których żyją jeszcze świadkowie tortur i zabójstw swoich najbliższych, przywrócenie świadomość społecznej o zagładzie ludności cywilnej w województwach: wołyńskim, lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim, poleskim i lubelskim, o zbrodni dokonanej na obywatelach polskich przez ich sąsiadów, obywateli polskich – członków szowinistycznych formacji OUN-UPA, 14 Dywizji SS „Galizien” oraz policji ukraińskiej przy współudziale ludności chłopskiej i części kleru grekokatolickiego. Prawie pięć tysięcy miejsc, prawie dwieście tysięcy bezbronnych ofiar wciąż czeka na upamiętnienie, a tysiące żyjących – na przywrócenie prawdy historycznej o planowym i okrutnym likwidowaniu narodu polskiego. Uważamy za swój obowiązek przestrzeganie młodego pokolenia przed wpływem i skutkami ideologii opartej na nienawiści i pogardzie dla człowieka. 

            Przez lata państwo polskie nie objęło opieką psychologiczną rodzin ofiar. Ocaleni z pogromów z trudnością mówili o tym, co widzieli. Traumę rodziców i dziadków wyniesioną z doświadczeń II wojny odziedziczyli ich potomkowie. 

            Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Rocznicy 11 Lipca zaprasza do współpracy. Solidarność z ofiarami i ich rodzinami jest naszym wspólnym obowiązkiem.

W skład Społecznego Komitetu Organizacyjnego Obchodów Rocznicy 11 Lipca wchodzą:

1.      ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, proboszcz ormiańskokatolickiej parafii południowej

2.      Janina Kalinowska, Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu w Zamościu

3.      Małgorzata Kola, Stowarzyszenie „Huta Pieniacka” we Wschowej

4.      Krzysztof Krzywiński, Stowarzyszenie Kresy – Pamieć i Przyszłość w Chełmie

5.      Mirosław Gilarski, Radny Miasta Krakowa

6.      Wiesław Tokarczuk, Kraków

7.      dr Lucyna Kulińska,  Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego

8.      Henryk Bajewicz, Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień” w Wołowie

9.      prof. Bogusław Paź, Wrocław

10.  Andrzej Zapałowski, Podkarpacka Liga Samorządowa

11.  Aleksandra Biniszewska, Muzeum Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

12.  Ewa Szakalicka, Federacja Organizacji Kresowych

13.  Mateusz Dzieduszycki, Razem TV

14.  Ada Ogonowska, Warszawa

15.  Zygmunt Mogiła -Lisowski, Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia

16.  Andrzej Siedlecki, Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

17.  Rafał Żak, Liga Obrony Suwerenności

18.  Danuta Skalska, Światowy Kongres Kresowian

19.  Krzysztof Alwast, Komitet Historyczny „Pamięć” w Grodzisku Mazowieckim

20.  Andrzej Mosiejczyk, Prabuckie Stowarzyszenie Kresowiaków

21.   Wiktor Węgrzyn, Motocyklowy Rajd Katyński

22.  Jan Kasprzyk, Związek Piłsudczyków

23.  Zbigniew Okorski, Związek Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce

24.  Artur Górski, Poseł na Sejm RP

25.  prof. Bogumił Grott, Kraków

26.  Wojciech Korkuć, Warszawa

27.   dr hab. Leszek Jazownik, Zielona Góra

28.  dr hab.  Andrzej A. Zięba, Kraków 

29.  Stanisław Szarzyński, Klub Inteligencji Katolickiej w Przemyślu,

30.   Zdzisław Koguciuk, Porozumienie Pokoleń Kresowych w Lublinie

31.  Zdzisław Malinowski, Częstochowa

32.  Tomasz Kwaśnicki, Kresy.pl

33.  Paweł Pierzchanowski, V-Production

34.  Edward Bień, Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej

11 lipca 2013 r. centralne obchody 70 rocznicy Rzezi Wołyńskiej odbędą się w Warszawie. Poznański Oddział TML i KPW organizuje wyjazd na uroczystości dla wszystkich, którzy chcą w nich wziąć udział. Chętni mogą zgłaszać się w każdą środę w godz. 16.00 – 17.00 do pok. 336 w Centrum Kultury ZAMEK, do 3 lipca b.r.

Program obchodów w Warszawie jest następujący:

– godz. 12.00 – Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach odprawiona zostanie przed kościołem pw. św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży.

– godz. 13.30 – Marsz Pamięci z Placu Trzech Krzyży ul. Nowy Świat w stronę Krakowskiego Przedmieścia do Placu Zamkowego pod tablicę na Domu Polonii poświęconą pomordowanym. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, przemówienia okolicznościowe, zaprezentowanie stowarzyszeń kresowych, zaproszenie do udziału w imprezach towarzyszących.

– godz. 16.00 – Koncert Pamięci – oratorium Krzesimira Dębskiego „Kres Kresów…” – Park Agrykola.

– godz. 18.00 – Zakończenie oficjalnych obchodów na Placu Zamkowym

Gorąco zachęcamy Kresowiaków do masowego uczestnictwa w uroczystościach, by uczcić pamięć tysięcy bestialsko pomordowanych Polaków. Marsz będzie miał charakter żałobny i podniosły. Można przygotować transparenty z nazwami miejscowości kresowych, w których mieszkali idący w pochodzie.

Podczas Koncertu Pamięci w parku Agrykola na wielkim ekranie pokazywane będą przedwojenne zdjęcia Kresowiaków, którzy zostali wymordowani przez ukraińskich nacjonalistów. Przedstawiać będą ich żyjących, uśmiechniętych, w różnych sytuacjach rodzinnych, np. obchodzących I Komunię Świętą.

O ustalonej godzinie odezwą się dzwony warszawskich kościołów, by w ten sposób oddać hołd pomordowanym na Kresach Południowo-Wschodnich.

W sprawach obchodów można kontaktować się ze Społecznym Komitetem Organizacyjnym Obchodów Rocznicy 11 Lipca: tel. 609 963 763, tel. 602 603 588

Hanna Dobias-Telesińska