Odsłonięcie Pomnika Harcerzy

            Pomnik Harcerzy na Malcie po 94 latach został ponownie odsłonięty. Na zaproszenie Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego przedstawiciele naszego Oddziału Stanisław Łukasiewicz z żoną Ewą oraz Irena Bereźnicka, w dniu 28 września 2013 r., wzięli udział w podniosłej uroczystości odsłonięcia Pomnika „Harcerzom Wielkopolskim Poległym w Walce o Niepodległość 1918-1920”.


Uroczystość zgromadziła wielu harcerzy, którzy oddali hołd poległym w walce o niepodległość w latach 1918-1920. Prof. Zbigniew Pilarczyk, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jednocześnie harcerz, przypomniał historię pomnika oraz problemy z jego odbudową. Pierwszy pomnik od 1937 r. stał w Lasku Maltańskim, który był ulubionym terenem zbiórek i ćwiczeń skautów poznańskich. Napis na nim głosił: „HARCERZOM WIELKOPOLSKIM POLEGŁYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ 1918-1920 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI”. W dziesiątą rocznicę powstania Harcerstwa Wielkopolskiego w czasie zlotu harcerskiego w dniu 19 maja 1923 r. kamień węgielny pod pomnik poświęcił phm ks. Lech Ziemski z Ostrowa. Ukończony już pomnik poświęcił kapelan harcerstwa hm. ks. Marian Lazura w czasie zlotu na dwudziestopięciolecie Harcerstwa Wielkopolskiego w dniu 16 maja 1937 r. W czasie okupacji, w 1940 r., hitlerowcy zburzyli pomnik. Dwie spiżowe tablice zawierające nazwiska poległych harcerzy, z narażeniem życia ocalił ogrodnik Józef Wesołowski. Podczas obchodów trzydziestopięciolecia Harcerstwa Wielkopolskiego w 1947 r. przekazał je Komendzie Wielkopolskiej Chorągwi Harcerzy. Jednakże w 1949 r. tablice zaginęły. Podobnie jak wiele sztandarów i dokumentów harcerskich prawdopodobnie zostały zniszczone przez likwidujący harcerstwo Związek Młodzieży Polskiej. W latach 1945-1978 miejsce, gdzie przed wojną oddawano hołd powstańcom, harcerstwo poznańskie otaczało szczególnym kultem. Stawiano w tym miejscu krzyż brzozowy i składano kwiaty. Narażano się w ten sposób na dotkliwe represje. W 1987 r. zbudowano nowy pomnik.

            Obecnie odsłonięty pomnik przypomina ten sprzed wojny. Na każdej z czterech stron monumentu znajdują się tablice z wyrytymi nazwiskami poległych harcerzy. Każdą z tablic po kolei, w asyście zuchów, odsłaniali: prezydent Poznania Ryszard Grobelny, wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Naczelnik ZHP, harcmistrz Małgorzata Sinica. Po czym nastąpiło poświęcenie Pomnika.

            Na zakończenie na polanie odbył się piknik harcerski.

            Gratulujemy organizatorom wspaniałej uroczystości, która była perfekcyjnie przygotowana.

Hanna Dobias-Telesińska