OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISK KRESOWYCH

Uprzejmie
informuję, że w dniach 25– 29 lipca 2024 r. w Lubaczowie odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Środowisk Kresowych w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Podczas tej imprezy w sobotę 27 lipca będę promował najnowszą moją książkę pt. „Stefan Szajdak. Utwory zebrane. Poeta autentysta. Współzałożyciel Grupy Poetyckiej „Wołyń”.

W
załączeniu przesyłam program ww. spotkania.

Z
wyrazami szacunku

Lech
W. Szajdak

PROGRAM

OGÓLNOPOLSKIEGO SPOTKANIA ŚRODOWISK KRESOWYCH

25 – 29 LIPCA 2024r.

25 lipca CZWARTEK od godz. 17.00

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników – Internat Zespołu Szkół w Lubaczowie

26 lipca PIĄTEK

Godz. 9.30 | Rejestracja uczestników Festiwalu Dziedzictwa Kresów – Miejski

Dom Kultury, ul. M. Konopnickiej 2, Lubaczów

Godz. 10.00 | Otwarcie Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych

(Władysław Ortyl-Marszałek Województwa Podkarpackiego,

Wiesław Kapel- Wójt Gminy Lubaczów)

Godz. 10.00 – 10.30 | część oficjalna

I PANEL

Godz. 10.30 – 12.00 | Dziedzictwo Kresów – Polacy na Białorusi. Historia i

Wyzwania

* Odrodzenie polskie w Brześciu nad Bugiem 1989-2022- Eugeniusz

Onufryjuk,

*Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego,

(Brześć/Warszawa)

*Przykłady działalności Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i

Obwodu Brzeskiego w celu ratowania dziedzictwa Kresów (2013-2024)- Anna

Paniszewa, polska działaczka społeczna i oświatowa z Białorusi, dziennikarka,

Założycielka m.in. Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w

Brześciu,

*Polskie harcerstwo w Wołkowysku- Złata Bogdan, harcerka, studentka,

(Wołkowysk/Lublin)

*Działalność kulturalna i sytuacja polskiej młodzieży na Białorusi -Cyryl Bogdan,

student, (Wołkowysk/Lublin)

Godz. 12.00 – 12.30 | Dyskusja

Godz. 12.30 – 12.45 | Przerwa kawowa

II PANEL

Godz. 12.45 – 14.15 | Sposoby upowszechniania materialnego i

niematerialnego dziedzictwa Ziem Wschodnich Kresów – przegląd

*Mateusz Werner, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

Prezentacja Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej –

wersja 2.0 15 minut

*Karolina Jabłońska, Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu 15 minut

*dr Marcin Gapski, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

* Piotr Zubowski, Muzeum Kresów w Lubaczowie 15 minut

Godz. 15.00 | Przerwa obiadowa

Godz. 17.00 | Wyjazd do Kresowej Osady w Baszni Dolnej- zwiedzanie

Godz. 18:00 | Kolacja integracyjna

27 lipca SOBOTA

Godz. 10:00 | Rozpoczęcie

Godz. 10:00-13:00 | Sesja popularnonaukowa poświęcona 80. rocznicy zbrodni

OUN – UPA na polskich mieszkańcach ziem dawnej Małopolski Wschodniej

* Zbrodnie bojówek ukraińskich na żołnierzach WP i ludności cywilnej we

Wrześniu 1939 r.- dr Piotr Chmielowiec (IPN O/Rzeszów)

* Zbrodnia Wołyńska. Ludobójstwo OUN(b) i UPA na polskiej ludności Wołynia

I Małopolski Wschodniej- dr Tomasz Bereza (IPN O/Rzeszów)

*Przebieg czystki etnicznej prowadzonej przez OUN(b) i UPA w rejonie

Lubaczowa w latach 1944–1945- Łukasz Podolak (Archiwum Państwowe w

Przemyślu)

* Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej poświęcone problematyce kresowej–

Barbara Kościelny (IPN O/Rzeszów)

* Przesiedleni znad Sanu – zamordowani nad Horyniem – prezentacja publikacji

– dr Tomasz Bereza (IPN O/Rzeszów)

* Dyskusja

Godz. 13:30 | Obiad

Godz. 15:00 | Działalność organizacji i instytucji kresowych w Polsce i za granicą

Godz. 16:20 | Historia i dokonania snycerskiej rodziny Dąbrowskich z Żołyni-

Magdalena Kątnik- Kowalska, politolog i menadżer kultury, dyrektor Gminnego

Ośrodka Kultury w Żołyni

latach 1994-2023

Godz.16:45 | Stefan Szajdak. Utwory zebrane. Poeta autentysta.

Współzałożyciel Grupy Poetyckiej „Wołyń”- prof. Lech W. Szajdak

Godz. 17.15 | Podsumowanie i zakończenie

Godz. 18:00 | Kolacja

Godz.19:30 | Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z

Zamościa w Państwowej Szkole Muzycznej w Lubaczowie

28 lipca NIEDZIALA

Godz. 13:00 | Msza Święta Kresowa w Konkatedrze p.w. bł. Jakuba Strzemię w

Lubaczowie

Godz. 14:15 | Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych,

zamęczonych i wypędzonych Polaków z Kresów Południowo-Wschodnich

Rzeczypospolitej przez ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA w latach 1939-

1947.

Godz. 14.45 I Obiad

Godz. 16.00 I Wydarzenie kulturalne na Rynku w Lubaczowie

RYNEK FOLKOWO – KRESOWY

Godz. 20.00 I Kolacja

29 lipca PONIEDZIAŁEK

Od godz.8.00 do 11.00 I Wymeldowanie i powrót do domu