OPŁATEK KRESOWIAN

18 grudnia 2015 r. w Centrum Kultury Zamek w Sali Pod Zegarem kresowianie z poznańskiego Oddziału TML i KPW zebrali się na „Opłatku”. Gości oraz członków Towarzystwa powitała prezes Bożena Łączkowska, która obecnym złożyła życzenia świąteczno-noworoczne. Na nasze spotkanie przybyli przedstawiciele Krajowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” prezes Przemysław Sytek i prezes Dzielnicy Wielkopolska Czesław Bernat oraz Stanisław Wojtasiewicz, Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. Jacenty Góral prezes Okręgu Wielkopolskiego, mjr Jacek Behrendt i mjr Marian Osada (członek naszego Oddziału) oraz z ZHR harcerze, którzy każdego roku uczestniczą w akcji charytatywnej „Serce Dla Lwowa” druh Łukasz Tadyszak, druhna Joanna z mężem Maurycym i córeczką Bogusią Michalakowie. Przybyła także Bożena Sokołowska ze Lwowa.

Wieczór uświetniła młodzież i dzieci z Zespołu Szkół Nr 9 (Szk. P. Nr 1 i Gimnazjum Nr 65) im. Orląt Lwowskich w Poznaniu. Występ rozpoczął zespół Artystyczny „Anica”, którego soliści wystąpili z piosenkami lwowskimi, wzruszając obecnych do łez. Były piosenki ulicy lwowskiej, popularne, ale też poświęcone „Orlętom”. Następnie dzieci przedstawiły „Jasełka”. Były bardzo przejęte swym występem, dużo pracy włożyły w jego przygotowanie. Małych artystów przygotowały: Agnieszka Dzięcioł i Joanna Zwolińska. Za piękny popis prezes Bożena Łączkowska wręczyła im paczkę z piernikami.

Po występie nastąpiła relacja z tegorocznej akcji charytatywnej „Serce dla Lwowa”. Organizator akcji Stanisław Łukasiewicz zrelacjonował jej przebieg ilustrując fotografiami wykonanymi przez Jacka Kołodzieja. I tym razem akcja przebiegła pomyślnie, przynosząc wiele radości Polakom zamieszkałym we Lwowie, Brzeżanach i Przemyślanach.

Po odczytaniu Ewangelii łamano się opłatkiem, składano sobie życzenia. Stół świąteczny uginał się pod piernikami, makowcami, owocami i oczywiście kutią Danusi Szwarc.

Tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej

Marian Osada i prezes Bożena Łączkowska

 

Sala Pod Zegarem w CK Zamek

 

Dzieci czekają na swój występ Jasełka

 

Święta Rodzina w otoczeniu aniołków i pastuszków
Święta Rodzina w otoczeniu aniołków i pastuszków

 

Za piękny występ dzieci otrzymują prezent

 

Składanie życzeń świątecznych

 

Anna Tomkowiak z wnuczkami

 

Danuta Szwarc i Hanna Dobias-Telesińska łamią się opłatkiem

 

Gość Przemysław Sytek prezes „Sokoła” oraz Wł. Opiat i Wł. Matkowski z TML i KPW

 

Bożena Sokołowska ze Lwowa wśród członków poznańskiego Oddziału TML i KPW

 

Harcerze – druh Łukasz Tadyszak, druhna Joanna z mężem Maurycym i córeczką Bogusią Michalakowie

 

Na stole królowały pierniki, makowce, owoce i kutia

 

Przy wigilijnym stole goście ze Związku Oficerów Rezerwy i członkowie TML i KPW