Opłatek u Lwowiaków

16 grudnia 2016 roku świętowaliśmy w Zamku Boże Narodzenie. W sali Pod Zegarem zebrali się członkowie poznańskiego Oddziału TML i KPW oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczął prezes Stanisław Łukasiewicz, który powitał zebranych.

Jasełka

Sala Pod Zegarem

Wieczór uświetniła Maria Chrenowicz Jaskulska

 

 

 

 

 

Dzieci przygotowały panie: Lidia Wawrzyniak i Joanna Zwolińska. Żywiołowe wykonanie kolęd i pastorałek oraz inscenizacji Narodzenia Pańskiego wszystkim bardzo się podobało. Na zakończenie występu mali artyści otrzymali od św. Mikołaja kosze ze słodyczami.
Spotkanie świąteczne umiliła także śpiewaczka Maria Chrenowicz-Jaskulska, w której repertuarze znalazły się nie tylko kolędy, ale także arie z operetek.

 

Wigilijny występ

Wiceprezes Katarzyna KwineckaWażnym punktem programu było wyróżnienie Złotą Odznaką TML i KPW siedmiu osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Towarzystwa: Maria Golińska bierze czynny udział w pracach Zarządu, obsługuje spotkania środowe w naszej siedzibie, dba o kontakty z innymi organizacjami i stowarzyszeniami (korporacja akademicka, Sybiracy, Katyń), przypomina o ważnych patriotycznych rocznicach; Krystyna Halina Harmacińska zaprzyjaźniona z kresowiakami poznanianka, uczestniczy we wszystkich naszych spotkaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Zarząd; Marek Andrzej Szpytko współorganizuje coroczne wystawy, jest inicjatorem i organizatorem powstania tablicy poświęconej ofiarom ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA, organizuje i przeprowadza prelekcje w poznańskich szkołach na temat historii Kresów, organizuje pomoc dla szkół i szkółek na Kresach, do których własnym transportem dostarcza potrzebne materiały; Małgorzata Grabska-Zuszek bierze czynny udział w życiu Towarzystwa, kolportuje prasę i różne wydawnictwa o tematyce kresowej, czynnie bierze udział w organizowaniu i przebiegu corocznych akcji charytatywnych na rzecz Polaków na Kresach; Maciej Downar-Dukowicz, Krzysztof Kłosowski i Tomasz Łuczewski członkowie-założyciele ruchu społecznego „Pokolenie Milenijne”, który utworzony w 2016 r. w związku z 1050 rocznicą Chrztu Polski m.in. ufundował kopię obrazu Matki Boskiej Łaskawej Królowej Korony Polskiej, którą poświęcił w Katedrze Lwowskiej abp. Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, a 2 października 2016 r. abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański dokonał uroczystego aktu wprowadzenia do Poznania. Kopia obrazu znajduje się w kościele św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu.

Dzielenie się opłatkiemStanisław Łukasiewicz przedstawił przebieg Akcji Charytatywnej „Serce Dla Lwowa”. W tle pokazywane były liczne fotografie wykonane przez Jacka Kołodzieja podczas przygotowywania akcji oraz podczas pobytu we Lwowie i innych miejscowości, do których nasza pomoc trafiła.

Humory dopisywałyPo modlitwie, którą poprowadził ks. kanonik Tadeusz Magas, zebrani podzielili się opłatkiem. Stół ze świątecznymi specjałami cieszył się dużym zainteresowaniem przybyłych na spotkanie kresowiaków. Potrawy szybko znikały. Wszyscy życzyli sobie zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku.

Rozmowy kresowiaków

Katarzyna Kwinecka dzieli się opłatkiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Jacek Kołodziej