WYRÓŻNIENIE SEMPER FIDELIS

Przypominamy, że jak co roku, podczas organizowanych w Poznaniu „Dni Lwowa i Kresów”, wybranej osobie wręczona zostanie Statuetka Lwa, która jest odzwierciedleniem nadania honorowego wyróżnienia „Semper Fidelis”. Statuetka, którą wykonał artysta plastyk, Jarosław Lebiedź, nawiązuje formą do lwów, jakie stały przed wojną przed Ratuszem. Statuetkę od ponad siedemnastu lat przyznaje poznański Oddział TMLiKPW. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone dla ratowania dziedzictwa narodowego Kresów, upamiętniania miejsc pamięci narodowej czy niesienia pomocy Polakom i ich potomkom na wschodzie.

Zgłoszenia kandydatów do tego wyróżnienia listownie lub drogą elektroniczną przyjmowane są do 15 kwietnia br. Prosimy o nadsyłanie na nasz adres swoich propozycji kandydatów do wyróżnienia, wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia prosimy kierować na adres podany w stopce redakcyjnej. Szczegółowych informacji udziela wiceprezes Oddziału Wanda Butowska, tel. 508 395 836. Zgłoszenia mogą składać osoby prywatne jak i instytucje, towarzystwa, oddziały TMLiKPW, itd.

NOWE WŁADZE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TMLiKPW

Podczas zebrania 13 marca 2024 r. spośród wybranego zarządu wyłoniono prezydium:

Prezes:  Katarzyna Kwinecka 

Wiceprezesi:  Igor Megger, Wanda Butowska

Skarbnik:

Sekretarz: Maria Berezowska-Kaniewska

Członkowie zarządu: Jacek Kołodziej,  Marta Markunina, Dorota Polska, Piotr Tuczyński, Renata Zawirska-Wojtasiak.

Nie wybrano skarbnika z powodu braku osoby chętnej do objęcia tej funkcji.

W związku z tym zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Wyborczego w celu wyboru członka zarządu, który zgodzi się objąć funkcję skarbnika Oddziału.

Termin zebrania:  3 kwietnia,  godz. 16.45 (17.00 drugi termin) w siedzibie w p. 336.

Zaraz po zebraniu wyborczym – Spotkanie Wielkanocne (ok. 17.15). 

wiceprezes Wanda Butowska

IMIĘ ORLĄT LWOWSKICH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POZNANIU

Szanowni Państwo

Procedury i organizacja, by nadać Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu dumne imię Orląt Lwowskich weszły w decydującą fazę. Data uroczystego nadania imienia planowana to 14 czerwca br. o godz. 11.00. W związku z tym ważnym wydarzeniem przygotowywany jest dla szkoły sztandar – w załączeniu prezentujemy jego projekt. Sztandar ten zostanie uroczyście wręczony szkole w dniu nadania imienia.

 Aktualnie prowadzona jest zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów wykonania sztandaru (ręcznie haftowanego wraz z ozdobnym drzewcem). Darczyńca, który wpłaci powyżej 500,- zł. ma prawo, podczas uroczystości, do wbicia w drzewiec sztandaru specjalnego ,,gwoździa” ze swoim imieniem i nazwiskiem. Firma wykonująca sztandar (jednocześnie sponsorująca gros kosztów), to PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HERO-COLLECTION” KŁOSKOWSKI I WSPÓLNICY.

Wpłat na sztandar można dokonywać na nasze konto bankowe:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu ul. Św Marcin 80/82 Poznań

06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

Z dopiskiem na sztandar dla szkoły.

Więcej informacji zarówno o sztandarze jak i o nadaniu imienia znaleźć można na stronie szkoły : https://sp1.poznan.pl/2023/orleta-lwowskie-konkursy/

Zarząd TMLiKPW o/Poznań

SALON LWOWSKI

Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby w Zamku (pok.336) na Wiosenny Salon Lwowski ,, Powitanie wiosny na wesoło”.

– środa 20 marca 2024r. o godz.16.00

Przy kawie i słodkim poczęstunku poznamy dowcipne opowieści w gwarze poznańskiej. które przygotuje dla nas syn Lwowianki – Paweł Kuleszewicz . Radiowiec, aktor i specjalista od gwary wielkopolskiej.

Wanda Butowska

ŚWIĘTOWANIE BOŻENY

13 marca w naszej siedzibie obchodziliśmy imieniny pani Prezes Honorowej Bożeny Łączkowskiej. W miłej atmosferze zebrani odśpiewali Solenizantce 100 lat i życzyli wszelkiej pomyślności oraz zdrowia.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH

6 marca 2024 roku w siedzibie naszego Oddziału odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMLiKPW. Do pokoju 336 przybyli członkowie poznańskiego Oddziału, by wysłuchać sprawozdania ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz wziąć udział w wyborze nowych władz.

Spośród ok. 70 członków poznańskiego Oddziału na wybory przybyło 27 osób. Jest to niestety smutny obraz naszej rzeczywistości. Z przyczyn naturalnych ubywają starsi członkowie, lecz nowych młodych niestety przybywa mało. Brakuje „nowych sił” do pracy, dlatego apelujemy do naszych członków oraz przyjaciół, by zachęcali swoich młodszych krewnych czy znajomych do wstępowania w nasze szeregi, bo jak wszyscy wiemy, dzieje się u nas dużo, nasza działalność mimo różnych trudności nie ustaje. Pokonujemy problemy i wywiązujemy się z zaplanowanych zadań. To przedstawiła w swoim sprawozdaniu prezes Katarzyna Kwinecka, także Stanisław Łukasiewicz opisując akcje charytatywne „Serce dla Lwowa” i ten temat przewijał się w dyskusji zebranych. Tak więc czekamy na młodych, prężnych kochających Kresy i tych, którzy chcą poznać Kresy. A o historii i kulturze Kresów dowiedzieć się mogą właśnie u nas.

Czytaj dalej

LWOWIACY NA 31 KAZIUKU

3 marca br. w poznańskim Placu Wolności odbył się 31 Kaziuk Wileński – impreza plenerowa będąca nawiązaniem do odbywających się w Wilnie „Kaziuków” – targów odpustowych w dzień Św. Kazimierza, z których Wilno przed wojną słynęło.

Tak jak i na „oryginalnym” Kaziuku także w Poznaniu nie mogło zabraknąć rękodzieła, lokalnych specjałów spożywczych, czy drobnych pamiątek, no i słynnych wileńskich palm.

Korzystając z uprzejmości bratniego wileńskiego stowarzyszenia kresowian, mieliśmy tam swoje stoisko z publikacjami, gdzie chętne osoby mogły się dowiedzieć czegoś więcej o Kresach Południowo-Wschodnich i naszym Towarzystwie.

Korzystając z okazji pragniemy pogratulować wielkiego wyróżnienia jakim jest otrzymanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski przez prezesa Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oddział w Poznaniu naszego kolegi Ryszarda Liminiowicza – z którym od lat mamy przyjemność współpracować. Drogi Wilniuku – szczerze gratulujemy.

tekst: Igor Megger

Foto: Wanda Butowska