KONKURS FOTOGRAFICZNY – ROZSTRZYGNIĘCIE

10 sierpnia br. rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny na najpiękniejsze zdjęcie z pikniku lwowskiego, który to konkurs ogłoszony został na tegorocznych Dniach Lwowa organizowanych przez nasz Oddział. Na fotografii laureatka konkursu z naszą panią Prezes w trakcie wręczania nagrody – albumu starych zdjęć miasta Lwowa.

POWSTANIE WARSZAWSKIE – PAMIĘTAMY

1 sierpnia delegacja naszego Oddziału w składzie: Katarzyna  Kwinecka – prezes Oddziału oraz państwo Renata i Michał Wojtasiakowie- członkowie Zarządu brali udział w uroczystościach upamiętniających wybuch powstania warszawskiego. Pamiętając o tej ważnej dacie, przypomnieć należy także związki powstania z Kresami Południowo-Wschodnimi – Komendant Główny AK w czasie powstania Tadeusz Bór Komorowski pochodził ze wsi Choroborów w woj. Tarnopolskim, która była majątkiem jego rodziny. A w samym powstaniu brało udział wielu lwowian i kresowiaków np. ppor Paweł Bylczyński lwowianin, w czasie powstania oddelegowany ds. aprowizacji szpitali, czy ppłk Stanisław Weber, lwowianin, szef sztabu warszawskiego korpusu AK.

Igor Megger

Ś.P. MARIA SIKORZYŃSKA

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci naszej koleżanki – członkini kolegium redakcyjnego „Głosów Podolan”, pani Marii Sikorzyńskiej, wieloletniej sekretarz warszawskiego Klubu „Podole”, członka zarządu Stołecznego Oddziału TMLiKPW oraz warszawskiej Rodziny Katyńskiej.

Naszemu korektorowi, panu Piotrowi Rudzkiemu oraz rodzinie Zmarłej w imieniu Kolegium Redakcyjnego składam najgłębsze kondolencje

Igor Megger – Redaktor Naczelny „Głosów Podolan”

Maria Sikorzyńska urodziła się w rodzinie kresowej, zdobyła wykształcenie wyższe techniczne. Po przejściu na emeryturę czynnie zaangażowała się w ruch kresowy. Pełniła m. in. funkcję sekretarza w zarządzie Warszawskiego oddziału TMLiKPW oraz członka komisji rewizyjnej warszawskiej „Rodziny Katyńskiej”. Najpełniej zaangażowała się w działalność „Klubu Podole”, którego członkiem była od 1997 roku. Przez lata zajmowała się organizacją zebrań klubowych oraz kontaktów z członkami. Przez szereg lat, aż do jego likwidacji, była sekretarzem Klubu. To na niej spoczął także smutny obowiązek likwidacji Klubu w lutym 2022 roku z powodu topniejącej frekwencji i braku perspektyw do egzystencji.

Na początku 2021 roku, po śmierci pani Ireny Kotowicz i przeniesieniu tytułu z Warszawy do Poznania, Maria Sikorzyńska weszła w skład nowego kolegium redakcyjnego „Głosów Podolan” jako przedstawiciel przekazującego wydawanie biuletynu Poznańskiemu Oddziałowi TMLiKPW – „Klubu Podole”. W redakcji pełniła funkcję „łącznika” między redakcją a warszawskimi prenumeratorami, nie tylko tymi zrzeszonymi w „Klubie Podole”. Brała aktywny udział w zabezpieczaniu dokumentów redakcyjnych i klubowych po śmierci pani Kotowicz. Zmarła była autorką szeregu artykułów z życia Klubu, oraz z życia warszawskich kresowian. Niestety, nie udało nam już się spotkać na corocznym Zjeździe Czortkowian, ani na planowanym spotkaniu w związku z 30-leciem naszego Biuletynu.

Maria Sikorzyńska zmarła w 85 roku życia, 17 lipca br. w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 lipca o godz. 13.00 na cmentarzu północnym w Warszawie.

Cześć Jej Pamięci!

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO PRZEZ UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW NA OBYWATELACH II RZECZPOSPOLITEJ

Oficjalne obchody 80 rocznicy Krwawej Niedzieli 11 lipca poprzedziła niedzielna msza św. w Katedrze Poznańskiej w intencji ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ludności Wołynia, Polesia, Małopolski Wschodniej oraz o zakończenie wojny na Ukrainie. W modlitwie wspominaliśmy zmarłych niedawno Franciszka Bąkowskiego ocalonego z Huty Pieniackiej i Kazimierza Góraka.

Przy ołtarzu wystawiono obraz lwowskiej Matki Bożej Łaskawej. Mszę koncelebrowaną sprawował ks. bp Zdzisław Fortuniak. W asyście uczestniczył znany nam wszystkim ks. Jan Stanisławski.

Czytania członkowie Towarzystwa: Marta Markunina i Katarzyna Kwinecka, modlitwa wiernych Stanisław Łukasiewicz. Agnieszka Szymańska pięknym śpiewem uświetniła przebieg liturgii m.in. pieśnią „Śliczna gwiazdo miasta Lwowa”.

Czytaj dalej

ZDARZYŁO SIĘ 80 LAT TEMU…

Tekst wygłoszony zostanie przez wiceprezesa poznańskiego Oddziału TMLiKPW Igora Meggera podczas mszy św. w kościele p.w. Św. Jana Kantego w Poznaniu na Grunwaldzie w intencji ofiar w 80 rocznicę ludobójstwa 11 lipca 1943 roku.

11 lipca 1943 był piękny słoneczny dzień. Po ostrej i ciężkiej zimie nastało upalne lato, a żniwa zapowiadały się pięknie – kłosy zbóż były ciężkie, chylące się ku ziemi – ciężka praca człowieka na roli dała efekty. Niestety temat żniw nie był tematem głównym rozmów ludzi na wsi kresowej – coraz częściej słyszało się o mordowaniu ludności polskiej przez Ukraińców i o okrutnych zbrodniach. Nie wszyscy w to wierzyli – nie dziwota, gdyż nawet nam współczesnym ciężko uwierzyć w to po latach, a co dopiero wtedy „na bieżąco”. Każdy myślał, że jego wsi to nie dotyczy, bo przecież żyje z ukraińskimi sąsiadami bardzo dobrze i to niemożliwe żeby jego spotkał taki los. 11 lipca było inaczej.

Czytaj dalej

90 URODZINY DANUTY SZWARC

9 lipca 2023 roku nasza koleżanka Danusia Szwarc obchodzi jubileusz 90. urodzin. Naszej wielce szanownej Jubilatce w imieniu wszystkich przyjaciół z Towarzystwa Zarząd Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich składa najserdeczniejsze życzenia wielu jeszcze lat w zdrowiu i szacunku przyjaciół.

Czytaj dalej

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Pd.-Wsch. o/Poznań, jako główny organizator w Poznaniu obchodów 80. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu, Lubelszczyźnie, Polesiu i w Małopolsce Wschodniej , organizowanych pod Honorowym Patronatem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolity Poznańskiego oraz Michała Zielińskiego – Wojewody Wielkopolskiego, zaprasza na następujące wydarzenia :

– 9 lipca 2023 r. (niedziela) godz. 10.00: uroczysta msza święta w katedrze poznańskiej (Ostrów Tumski)

11lipca (wtorek rocznica ,,Krwawej Niedzieli” ) – godz. 12.30: uroczystości pod tablicą, upamiętniającą ofiary, w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów (wejście od Alei Niepodległości) z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej Wojska Polskiego: modlitwa, Apel Poległych, salwa honorowa oraz składanie wiązanek kwiatów.

11 lipca, godz. 17.00: kaplica kościoła p.w. św. Jana Kantego (ul. Grunwaldzka)- msza św.  i upamiętnienie ofiar ludobójstwa przy tablicy.

Przesyłam szczegółowe zaproszenie w załączniku.

z wyrazami szacunku

Katarzyna Kwinecka

prezes TMLiKPW o/Poznań