ZMARŁ PROF. WIESŁAW BARCZYK

Z głębokim smutkiem informujemy, iż dnia 7 kwietnia zmarł profesor Wiesław Barczyk – członek kolegium redakcyjnego „Głosów Podolan” w latach 2001– 2018, wielce zasłużony dla naszego pisemka, ostatni żyjący członek redakcji „warszawskiej” i ostatni żyjący współpracownik redakcyjny pani Ireny Kotowicz.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Poznaniu 15 kwietnia o godz. 14.30 na cmentarzu Junikowskim. W pożegnaniu wezmą udział przedstawiciele naszej redakcji.

Wiesław Barczyk urodził się w 1927 roku w Częstochowie w rodzinie rzemieślniczej. Podczas okupacji uczęszczał do szkoły handlowej i na tajne komplety w Warszawie, maturę zdał w 1947 roku w Lęborku. Studiował w Toruniu, gdzie uzyskał dyplom magistra filozofii.

Do roku 1952 był asystentem na wydziale matematyczno-fizycznym w katedrze Geologii i Paleontologii na UMK w Toruniu. W 1952 r. został przeniesiony służbowo na Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktoryzował i habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. Na profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Warszawskiego został powołany w 1975 r. W latach 1952-1998 pracował na Wydziale Geologicznym UW m.in. w katedrze Geologii Ogólnej i Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Był także kierownikiem wydziałowego Muzeum Geologicznego. Dwukrotny uczestnik Międzynarodowej Ekspedycji Geologicznej na Kaukazie w latach 1974 i 1975.

Członek wielu komisji senackich UW, licznych stowarzyszeń m.in. Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego (wieloletni członek zarządu), Rady naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego (wieloletni wiceprezes), Polskiego Towarzystwa Geologicznego, współzałożyciel Spółdzielni mieszkaniowej „Oświata”, gdzie także był wiele lat członkiem rady nadzorczej.

Za swoje prace i osiągnięcia odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

Był członkiem warszawskiego „Klubu Podole” przy S/O TMLiKPW, a od 2001 r. członkiem redakcji „Głosów Podolan”, w której zastąpił swoją zmarłą żonę, pochodząca ze Skałatu Ewę Popiel-Barczyk. Z członkostwa w redakcji ustąpił w 2018 r. z powodu stanu zdrowia.

Pan Profesor był bardzo płodnym autorem. Jego artykuły zostały opublikowane w aż 39 numerach naszego pisemka, co lokuje go na drugiej pozycji najczęściej publikujących w „Głosach” autorów. Bardzo ucieszył go fakt kontynuacji pisma w Poznaniu o czym wspomniał w swoim ostatnim artykule z okazji naszego 30-lecia.

Pan Profesor dożył pięknego wieku 97 lat. Być może wpływ miała na to praca w redakcji, gdyż każdy z dawnej redakcji przekroczył wiek 90 lat. Przypomnijmy: Antoni Gołębiowski przeżył 92 lata, natomiast Irena Kotowicz i Jerzy Stopa po 96 lat. Pomimo pięknego wieku, ogarnął nas w redakcji smutek – odszedł ostatni redakcyjny łącznik z dawnymi „Głosami”, osób wielce dla nas zasłużona.

Cześć jego pamięci!

Igor Megger red. naczelny Głosów Podolan

ŻYCZENIA ZE SZKOCJI

Alleluja! Chrystus Pan zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy gorące życzenia zasyłają Sławek i Marysia Roch z Glasgow ze Szkocji. W ten poranek Syn Boży powstał z martwych, pokonując śmierć i wszelkie zło, otworzył Niebo i ukazał nam cel naszej ziemskiej drogi. Niech odwalony kamień i znak pustego grobu wzbudzi w nas głęboką radość, przemieni nasze serca i napełni je pokojem. Prośmy, by w tych dniach wzmacniała się nasza wiara w Boże przeznaczenie i sens naszego powołania. Niech  Zmartwychwstały Pan pomaga nam dziś i zawsze wychodzić z naszych ziemskich smutków, przywiązań i ciemności. A obdarzeni Jego darami, łaską i mocą ducha, rozpalajmy chętnie światło Chrystusa naszym życiem w niełatwych wyzwaniach codzienności.

Czytaj dalej

SPOTKANIE WIELKANOCNE I WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

3 kwietnia 2024 r. w naszej siedzibie odbyło się świąteczne spotkanie wielkanocne połączone z wyborami uzupełniającymi do władz poznańskiego Oddziału. Z uwagi na rezygnację Stanisława Łukasiewicza z członkostwa w Zarządzie oraz członkostwa w Towarzystwie przeprowadzono uzupełniające wybory do Zarządu.

Czytaj dalej

Życzenia Wielkanocne

Z okazji upływających świąt Wielkanocnych składamy wszystkim naszym członkom i sympatykom najlepsze życzenia spokojnych, rodzinnych świat, wypoczynku, pociechy z bliskich, oraz wiele słonecznych dni nadchodzących wraz ze zbliżającą się wiosną.

Zarząd Poznańskiego Oddziału TMLiKPW

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA KRESOWIAN NA JASNĄ GÓRĘ

23 marca br. Z.G TMLiKPW zorganizował, już po raz trzeci, Ogólnopolską Pielgrzymkę Kresowian na Jasną Górę. Nastrój był podniosły ze względu na termin – okres Wielkiego Postu, dzień przed Niedzielą Palmową, co udziela się wszystkim pielgrzymom. Ale dla uczestników z naszego, poznańskiego Oddziału był dodatkowy powód do wzruszenia. Podczas tegorocznej pielgrzymki towarzyszył nam wizerunek MB Łaskawej ze Lwowa, który w swej wiernej poznańskiej kopii (na co dzień wystawiony w poznańskiej Katedrze) zawitał z nami do miejsca, gdzie króluje Królowa Polski. To bardzo symboliczne. Każdy, kto choć trochę zna historię Polski wie, co znaczą te dwa wizerunki Matki Bożej dla przełomowych dziejów naszego narodu. Lwów i Częstochowa są ze sobą silnie związane od czasu Potopu Szwedzkiego.

Czytaj dalej

WYRÓŻNIENIE SEMPER FIDELIS

Przypominamy, że jak co roku, podczas organizowanych w Poznaniu „Dni Lwowa i Kresów”, wybranej osobie wręczona zostanie Statuetka Lwa, która jest odzwierciedleniem nadania honorowego wyróżnienia „Semper Fidelis”. Statuetka, którą wykonał artysta plastyk, Jarosław Lebiedź, nawiązuje formą do lwów, jakie stały przed wojną przed Ratuszem. Statuetkę od ponad siedemnastu lat przyznaje poznański Oddział TMLiKPW. Otrzymują ją osoby szczególnie zasłużone dla ratowania dziedzictwa narodowego Kresów, upamiętniania miejsc pamięci narodowej czy niesienia pomocy Polakom i ich potomkom na wschodzie.

Zgłoszenia kandydatów do tego wyróżnienia listownie lub drogą elektroniczną przyjmowane są do 15 kwietnia br. Prosimy o nadsyłanie na nasz adres swoich propozycji kandydatów do wyróżnienia, wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenia prosimy kierować na adres podany w stopce redakcyjnej. Szczegółowych informacji udziela wiceprezes Oddziału Wanda Butowska, tel. 508 395 836. Zgłoszenia mogą składać osoby prywatne jak i instytucje, towarzystwa, oddziały TMLiKPW, itd.

NOWE WŁADZE POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TMLiKPW

Podczas zebrania 13 marca 2024 r. spośród wybranego zarządu wyłoniono prezydium:

Prezes:  Katarzyna Kwinecka 

Wiceprezesi:  Igor Megger, Wanda Butowska

Skarbnik:

Sekretarz: Maria Berezowska-Kaniewska

Członkowie zarządu: Jacek Kołodziej,  Marta Markunina, Dorota Polska, Piotr Tuczyński, Renata Zawirska-Wojtasiak.

Nie wybrano skarbnika z powodu braku osoby chętnej do objęcia tej funkcji.

W związku z tym zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Wyborczego w celu wyboru członka zarządu, który zgodzi się objąć funkcję skarbnika Oddziału.

Termin zebrania:  3 kwietnia,  godz. 16.45 (17.00 drugi termin) w siedzibie w p. 336.

Zaraz po zebraniu wyborczym – Spotkanie Wielkanocne (ok. 17.15). 

wiceprezes Wanda Butowska

IMIĘ ORLĄT LWOWSKICH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POZNANIU

Szanowni Państwo

Procedury i organizacja, by nadać Szkole Podstawowej nr 1 w Poznaniu dumne imię Orląt Lwowskich weszły w decydującą fazę. Data uroczystego nadania imienia planowana to 14 czerwca br. o godz. 11.00. W związku z tym ważnym wydarzeniem przygotowywany jest dla szkoły sztandar – w załączeniu prezentujemy jego projekt. Sztandar ten zostanie uroczyście wręczony szkole w dniu nadania imienia.

 Aktualnie prowadzona jest zbiórka pieniędzy na pokrycie kosztów wykonania sztandaru (ręcznie haftowanego wraz z ozdobnym drzewcem). Darczyńca, który wpłaci powyżej 500,- zł. ma prawo, podczas uroczystości, do wbicia w drzewiec sztandaru specjalnego ,,gwoździa” ze swoim imieniem i nazwiskiem. Firma wykonująca sztandar (jednocześnie sponsorująca gros kosztów), to PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „HERO-COLLECTION” KŁOSKOWSKI I WSPÓLNICY.

Wpłat na sztandar można dokonywać na nasze konto bankowe:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu ul. Św Marcin 80/82 Poznań

06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

Z dopiskiem na sztandar dla szkoły.

Więcej informacji zarówno o sztandarze jak i o nadaniu imienia znaleźć można na stronie szkoły : https://sp1.poznan.pl/2023/orleta-lwowskie-konkursy/

Zarząd TMLiKPW o/Poznań

SALON LWOWSKI

Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby w Zamku (pok.336) na Wiosenny Salon Lwowski ,, Powitanie wiosny na wesoło”.

– środa 20 marca 2024r. o godz.16.00

Przy kawie i słodkim poczęstunku poznamy dowcipne opowieści w gwarze poznańskiej. które przygotuje dla nas syn Lwowianki – Paweł Kuleszewicz . Radiowiec, aktor i specjalista od gwary wielkopolskiej.

Wanda Butowska