ZMARŁ KAZIMIERZ GÓRAK

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 21 czerwca br., w wieku 89 lat zmarł Kazimierz Górak – lwowianin, nasz Przyjaciel, zasłużony członek poznańskiego Oddziału TMLiKPW, świadek Rzezi Wołyńskiej. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 27 czerwca b.r. na cmentarzu parafii Bożego Ciała przy ul. Bluszczowej/Wiśniowej na Dębcu (Poznań). Msza pogrzebowa odprawiona zostanie o godz. 12.00 w kościele Ofiarowania Pańskiego w obrębie cmentarza, po czym z kaplicy cmentarnej p.w. Błogosławionego Bogumiła nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.

Siostrze Jadwidze oraz rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Kazimierz Górak urodził się 10 marca 1934 roku we Lwowie, gdzie z rodziną zamieszkiwał bloki wojskowe na Kleparowie. Od sierpnia 1939 rodzina Góraków mieszkała we wsi Oryszkowce w pow. żydaczowskim woj. Stanisławów. Tam też mieszkała do 1944 roku cudem unikając wywózki na Sybir oraz zamordowania z rąk OUN UPA. Jak wspominał śp. pan Kazimierz w swych wspomnieniach: „10 lutego 1940 roku cudem uniknęliśmy wywózki na Sybir. Było to tak: noc, mróz i łomotanie. Ojca chyba nie było, nie pamiętam dokładnie. Mieliśmy się pakować. Wtedy Matka dała NKWDziście nasze dokumenty, w których było napisane, że miejscem naszego urodzenia był Lwów. Zdziwiło go to i spytał co tu robimy? Matka powiedziała, że jesteśmy w gościnie u rodziny – dzięki temu nas nie wywieźli. Mieli listy mieszkańców wsi ich wywozili, innych nie.

Czytaj dalej

XXVI DNI LWOWA I KRESÓW  w POZNANIU PIKNIK LWOWSKI

W niedzielę 18 czerwca b.r. w Parku Ekologicznym przy ul. Hezjoda na os. Strzeszyn w ramach XXVI Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu odbył się organizowany przez nasz Oddział Piknik Lwowski, który miał charakter charytatywny. Celem było zebranie funduszy na akcję pomocy Polakom na Kresach „Serce dla Lwowa”, którą organizować będziemy przed Świętami Bożego Narodzenia. Jak co roku transport darów pojedzie do Lwowa, by przekazać je Polakom zamieszkałym we Lwowie i w kilku innych miastach. Sytuacja starszych, schorowanych i ubogich Polaków w obecnej sytuacji wojennej bardzo się pogorszyła. Naszym obowiązkiem, nie tylko statutowym, jest o nich pamiętać. Ta pomoc dotyczy także dzieci. Odwiedzimy polskie szkoły i oddziały przedszkolne. Każda pomoc jest teraz na wagę złota, gdyż zagrożenie wojenne sytuację materialną ludności bardzo pogorszył. Stąd też nasze działania. Przez cały czas zbieramy fundusze. Każdy kto chciałby wspomóc naszą pomoc może wpłacać dowolne kwoty na konto: 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455 z dopiskiem „Serce dla Lwowa”. Współorganizatorami pikniku w Strzeszynie były: Rada Osiedla Strzeszyn oraz Szkoła Podstawowa Nr 1. Wydarzenie współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania. Gości powitała prezes Katarzyna Kwinecka, po czym zabrały głos wicedyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzeszynie Aleksandra Cech oraz przewodnicząca Rady Osiedla Strzeszyn Dominika Zenka-Podlaszewska. Pani Dyrektor poinformowała zebranych o planach na przyszły rok, kiedy to zostanie nadane imię szkole „Orląt Lwowskich”.

Czytaj dalej

NOWI – KRESOWI PATRONI SKWERÓW W POZNANIU

Igor Megger

Informujemy, że na posiedzeniu Rady Miasta Poznania, radni miejscy zadecydowali o nadaniu nazwy skwerom w Poznaniu, z których dwie są związane z Kresami: skwer im. Sybiraków – przy zbiegu ul. Niepodległości i ul. Armii Poznań przy Cytadeli oraz skwer im. Antoniego Peretiakowicza (u zbiegu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej) prawnika, działacza politycznego, rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1936-1939.

Antoni Peretiakowicz urodził się 13 czerwca 1884 w majątku Boruchów koło Łucka na Wołyniu. Gimnazjum ukończył w Kamieńcu Podolskim. Studia prawnicze rozpoczął w Warszawie, skąd po udziale w wydarzeniach z 1905 roku został wydalony (za co więziony był na słynnym „Pawiaku”). Studia kontynuował w Berlinie, Lwowie i Krakowie aż do uzyskania tytułu doktora prawa.

W 1918 roku na lwowskim UJK został profesorem nadzwyczajnym filozofii prawa i metodologii umiejętności prawniczych. Na początku 1919 mianowany został profesorem zwyczajnym nauki o państwie i prawie państwowym Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie przeniósł się na stałe. Tu wykładał nauki o państwie i prawie państwowym.

Czytaj dalej

Wspomnienie o moim Przyjacielu

Franciszek Bąkowski (1937-2023) Kustosz Pamięci o zagładzie Huty Pieniackiej

Jerzy Miller

W dniu 4 maja 2023 roku w Poznaniu odszedł na wieczną wartę Śp. Franciszek Bąkowski, szlachetny przyjaciel, zasłużony nauczyciel, działacz społeczny, zasłużony działacz ruchu kresowego, kustosz pamięci o zagładzie Huty Pieniackiej.

Czytaj dalej

WYWIAD Z PROF. JERZYM ALBRYCHTEM

W drugą rocznicę śmierci prof. Jerzego Albrychta publikujemy wywiad, jaki przeprowadziła z Nim nasza koleżanka Irena Bereźnicka w 1999 roku.

Irena Bereźnicka

Poznań, 28 czerwca 1999

Rozmowa przeprowadzona w Poznaniu, w Katedrze Matematyki u prof. dr. hab. Jerzego Albrychta, wybitnego matematyka, lwowianina, jak sam pisze o sobie, dla Biuletynu Kresowego Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, w godzinach wieczornych, w Wyższej Szkole Ekonomicznej.

Czytaj dalej

XXVI DNI LWOWA I KRESÓW W POZNANIU

Szanowni Lwowiacy i Przyjaciele Lwowiaków

niebawem –

XXVI DNI LWOWA I KRESÓW    

18 czerwca – niedziela – godz. 12.00-18.00  –  „Piknik lwowski” –

Park Edukacji Ekologicznej, ul.  Hezjoda, oś. Strzeszyn. Występy zespołów na scenie, konkursy z nagrodami, atrakcje festynowe. Piknik ma charakter charytatywny na pomoc rodakom na Ukrainie. Szczegółowy program na ulotce.

Łączę pozdrowienia, do zobaczenia

Wanda Butowska

NOC MUZEÓW 20 MAJA 2023

W ramach pokazów związanych z tym wydarzeniem nasz Oddział został zaproszony do Domu Polonii przy Starym Rynku.

Zebranych powitał dyrektor Domu Polonii pan Łukaszewski. Następnie pani prezes poznańskiego Oddziału TMLiKPW Katarzyna Kwinecka przedstawiła prelegenta – Mikołaja Pietraszak- Dmowskiego, historyka sztuki, wielkiego miłośnika Lwowa. Na wystawie pt.: „Zabytki Lwowa w obliczu agresji Rosji na Ukrainę” prezentowane były 32 zdjęcia głównych zabytków Lwowa sprzed wojny i obecnie, zabezpieczone przed ewentualnym zniszczeniem przez agresora.

Zdjęcia i wystawę przygotował pan Jacek Kołodziej.

Czytaj dalej

NOC MUZEÓW

20 maja (sobota) o godz. 19.00 w Domu Polonii  w ramach Nocy Muzeów spotkanie na temat: „Zabytki Lwowa w obliczu agresji Rosji na Ukrainę” na zdjęciach Jacka Kołodzieja. Wystawa fotograficzna połączona z prelekcją Katarzyny Kwineckiej i Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.

Wanda Butowska

POZNAŃSKI WĄTEK ZŁOCZOWSKIEJ MASAKRY Z 1919 ROKU

Czytelniczka „Głosów Podolan” pani Stanisława Puchałowa z Wrocławia (Buczaczanka z redakcji „Głosów Buczaczan”) przesłała nam bardzo ciekawą informację dotyczącą symbolicznego związku z Poznaniem jednej z ofiar masakry Polaków w Złoczowie dokonanej przez Ukraińców w nocy z 26 na 27 marca 1919 roku. Przypomnijmy zarys zdarzeń:

W marcu 1919 roku Podole i Ziemia Lwowska była terenem walk polsko-ukraińskich. Walki pomiędzy Wojskiem Polskim a wojskim Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, toczyły się ze zmiennym szczęściem od 1 listopada 1918 do 16 lipca 1919 r. To z tego okresu przeszły do historii słynne Orlęta Lwowskie oraz Przemyskie, bohaterowie ofensywy czotkowskiej oraz powstańcy polscy z podtarnopolskich Mikuliniec.

Czytaj dalej

POGRZEB FRANCISZKA BĄKOWSKIEGO

10 maja na Cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu pożegnaliśmy pana Franciszka Bąkowskiego ocalałego z rzezi w Hucie Pieniackiej. W pogrzebie uczestniczyło wielu przedstawicieli organizacji kombatanckich, kresowych i innych. Liczna grupa członków reprezentowała poznański Oddział TMLiKPW na czele z panią prezes Katarzyną Kwinecką. Składano wieńce i kwiaty. Franciszek Bąkowski był jednym z nielicznych już świadków zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na cywilnej ludności polskiej na Kresach Wschodnich.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Katarzyna Kwinecka