PODSUMOWANIE OBCHODÓW 100 LECIA WYMARSZU PIERWSZEJ KADROWEJ

W piątek 29 sierpnia odbyło się spotkanie organizacji, które zorganizowały i uczestniczyły w uroczystościach 100-lecia wymarszu Pierwszej Kadrowej z Krakowa. W siedzibie korporacji Lechia spotkali się przedstawiciele m.in. poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Związku Sybiraków, Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, Stowarzyszenia Odra-Niemen Odział Wielkopolski, Stowarzyszenia „Katyń”.

Zebranych powitał gospodarz Adam Wize. Omówił sukces, jakim było zorganizowanie w krótkim czasie uroczystości oraz dosyć liczny udział przedstawicieli różnych organizacji, władz miasta i województwa, polityków. Uroczystość odbiła się szerokim echem w miejskiej prasie, radiu i telewizji. Zebrani zgodzili się, że należy w kolejnych latach kontynuować już tradycyjnie te obchody włączając w nie młodzież.

Dyskutowano o potrzebie propagowania i nagłaśniania uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami wydarzeń prowadzących Polskę do niepodległości, z okresu II wojny światowej, dramatu Sybiraków, Katynia, wypędzenia Polaków z Kresów, itp. Każda organizacja ma swoje zadania, ale w wielu sprawach należy się jednoczyć i występować wspólnie, gdyż wtedy w większej sile osiągniemy cele. Obecne na spotkaniu organizacje mają łączącą ich historię. Można spotykać się nawzajem, by omawiać przedsięwzięcia. Takie spotkanie miało miejsce w siedzibie TML i KPW z Sybirakami. Prezes Sybiraków Józef Bancewicz dał propozycję wydania wspólnego kalendarza, który będzie zawierał wydarzenia historyczne, ich rocznice. Członkowie organizacji po zastanowieniu podadzą swoje propozycje. Przyjmować je będzie Hanna Dobias-Telesińska tel. 797 411 071 lub mail: handob@wp.pl

Wiele emocji wzbudzała dyskusja nt. włączania młodzieży do prac w organizacjach. Przedstawiciel Stowarzyszenie Odra-Niemen Odział Wielkopolski Łukasz Wiśniewski uważa, że najlepiej trafi się do młodzieży poprzez sport, np. biegi. Inną formą zapoznawania dzieci i młodzieży z historią Kresów są wszelkiego rodzaju spotkania, na których dowiedzą się o naszej przeszłości. Programy szkolne nie dostatecznie o tych sprawach informują. Władze miejskie także niewiele w tym kierunku robią. Są różne możliwości włączania młodzieży do współpracy. W TML i KPW młodzież harcerska każdego roku współorganizuje akcje charytatywne na rzecz ubogich Polaków we Lwowie i innych miast na Kresach Południowo-Wschodnich i wraz z członkami poznańskiego Oddziału przed świętami Bożego Narodzenia jedzie z transportem darów. Także młodzież z zaprzyjaźnionych poznańskich szkół pomaga w zbiórce darów w marketach. Młodzież Gimnazjum nr 65 im. Orląt Lwowskich uczestniczy we wszystkich uroczystościach naszego Oddziału, przygotowując stosowne programy. Możliwości angażowania młodych ludzi jest wiele i należy je wykorzystać teraz, by wkrótce mogli kontynuować naszą działalność.

Po gorących dyskusjach uzgodniono, że na kolejnym spotkaniu w siedzibie korporacji Lechia w październiku, będziemy omawiać propozycje wszystkich organizacji, z którymi się zapoznamy. Spotkania uznano za bardzo pożyteczne.

Hanna Dobias-Telesińska