POGRZEB FRANCISZKA BĄKOWSKIEGO

10 maja na Cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu pożegnaliśmy pana Franciszka Bąkowskiego ocalałego z rzezi w Hucie Pieniackiej. W pogrzebie uczestniczyło wielu przedstawicieli organizacji kombatanckich, kresowych i innych. Liczna grupa członków reprezentowała poznański Oddział TMLiKPW na czele z panią prezes Katarzyną Kwinecką. Składano wieńce i kwiaty. Franciszek Bąkowski był jednym z nielicznych już świadków zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na cywilnej ludności polskiej na Kresach Wschodnich.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Katarzyna Kwinecka