POWSTANIE WARSZAWSKIE – PAMIĘTAMY

1 sierpnia delegacja naszego Oddziału w składzie: Katarzyna  Kwinecka – prezes Oddziału oraz państwo Renata i Michał Wojtasiakowie- członkowie Zarządu brali udział w uroczystościach upamiętniających wybuch powstania warszawskiego. Pamiętając o tej ważnej dacie, przypomnieć należy także związki powstania z Kresami Południowo-Wschodnimi – Komendant Główny AK w czasie powstania Tadeusz Bór Komorowski pochodził ze wsi Choroborów w woj. Tarnopolskim, która była majątkiem jego rodziny. A w samym powstaniu brało udział wielu lwowian i kresowiaków np. ppor Paweł Bylczyński lwowianin, w czasie powstania oddelegowany ds. aprowizacji szpitali, czy ppłk Stanisław Weber, lwowianin, szef sztabu warszawskiego korpusu AK.

Igor Megger