POŻEGNANIE Ś.P. PROF. JERZEGO ALBRYCHTA

14 czerwca br. na Cmentarzu Junikowskim pożegnaliśmy członka naszego Oddziału prof. Jerzego Albrychta – ostatniego z wychowanków słynnej Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Ceremonię pogrzebową poprzedziła msza święta w kościele p.w. Św. Jana Kantego – kościele parafialnym Zmarłego. Na mszy nasz Oddział reprezentowała prezes Katarzyna Kwinecka.

Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się różańcem w kaplicy cmentarnej, który prowadził pan dr Ireneusz Wrociński, sąsiad i serdeczny przyjaciel Profesora. On także wygłosił kilka słów nad grobem, oraz odczytał modlitwę z osobistego modlitewnika Profesora. Mowy pogrzebowe wygłosili: przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Malaga, przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Poznaniu Alicja Kobus, oraz Igor Megger wiceprezes poznańskiego Oddziału TML i KPW. Przemawiający podkreślili dorobek naukowy Profesora, jego głęboką wiarę, a także zaangażowanie w działania Gminy Żydowskiej i naszego Towarzystwa.

Prócz Igora Meggera w skład delegacji poznańskiego Oddziału TML i KPW weszli: Wanda Butowska oraz Janusz Furmaniuk. W pogrzebie udział brała także Jadwiga Górak, nauczycielka matematyki, uczennica Profesora.

Pogrzeb zgromadził blisko 70 osób reprezentujących różne środowiska. W pogrzebie brał także udział przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, który w jego imieniu złożył wieniec. Profesor został pochowany w grobie swojej matki Malwiny (kwatera R8-A-23). Zamieszczamy mapki ze wskazaniem grobu dla osób, które chciałyby zapalić znicz lub zmówić modlitwę za Profesora na jego grobie.

Po pogrzebie nasi członkowie udali się na pobliski grób naszego zasłużonego członka dra Iwo Werschlera, by także tam zapalić znicz i zmówić „wieczny odpoczynek”.

Wraz ze śmiercią profesora Jerzego Albrychta tracimy ostatnią osobę w naszym Towarzystwie, która opuściła Lwów i Kresy w wieku dorosłym, osobę znakomicie przedwojenny i wojenny Lwów pamiętającą z własnych losów i przeżyć. Żegnamy ostatniego z „lwowskich matematyków” wychowanka Lwowskiej Szkoły Matematycznej – znającego Stefana Banacha, współpracującego z profesorami Weiglem, Orliczem, Alexiewiczem czy księdzem Mosingiem. Żegnamy osobę, która miasto Lwów miała do końca w swym sercu i w myślach oraz, która tego faktu nie ukrywała i była z tego duma.

Igor Megger