POŻEGNANIE TERESY MAYER

W sobotę 17.04. o godz 11.00  w Puszczykowie odbył się pogrzeb naszej koleżanki Teresy Mayer. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział poznański reprezentował Stanisław Łukasiewicz, przez lata zaprzyjaźniony ze Zmarłą, który wziął udział we maszy św. pogrzebowej, towarzyszył Jej w ostatniej drodze i w imieniu Kresowiaków złożył kwiaty na Jej grobie. Teresa Mayer spoczęła na cmentarzu w Puszczykowie.