POZNAŃSKIE OBCHODY XXX-LECIA NASZEGO TOWARZYSTWA

W sobotę 18 maja w Sali Domu Żołnierza przy ul. Niezłomnych obchodziliśmy poznańską część naszego „Jubileuszu Trzydziestolecia”. Spotkanie prowadziła wiceprezes Katarzyna Kwinecka.

Powitała gości: pełnomocnika Wojewody p. Przemysława Terleckiego, a także przewodniczących oddziałów i Zarządu Głównego: Janusza Sekulskiego z Gniezna i Zdzisława Piwko z Wrocławia. Przybył także p. Franciszek Bąkowski ze Stowarzyszenia Huta Pieniacka i p. Ryszard Liminowicz z życzeniami i zaproszeniami od Wilniuków. Przybył także p. Tomasz Naganowski współtwórca Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa, organizator pierwszego spotkania.

W programie spotkania był krótki wykład Renaty Zawirskiej Wojtasiak – prelegentka przedstawiła powstanie Towarzystwa i jego działania w nawiązaniu do obchodzonej 100 rocznicy niepodległości.

Naszym zadaniem jako Towarzystwa jest zachowanie pamięci o naszej przeszłości i przypominanie o niej.

Kolejnym punktem programu była relacja filmowa dokonana przez Kurier Galicyjski z pobytu naszej delegacji we Lwowie, a także fotorelacja Jacka Kołodzieja z inauguracji Jubileuszu XXX lecia Towarzystwa i pobytu delegacji we Lwowie oraz w gościnie w parafii w Szczercu (mieście urodzenia gen. Stanisława Maczka).

Spotkanie jubileuszowe to również przyjmowanie i obdarowywanie pamiątkami:

Odznakę 30.lecia z Zarządu Głównego otrzymało 14 osób pozostających „nieustannie” w Towarzystwie od powstania w 1989 r. Odznaki wręczali członkowie Zarządu Głównego: Janusz Sykulski i Janusz Furmaniuk.

Z kolei prezes naszego oddziału Stanisław Łukasiewicz przekazał pamiątkę trzydziestolecia Wojewodzie na ręce Pana Przemysława Terleckiego, Zarządowi Głównemu i Oddziałom reprezentowanym na spotkaniu, Stowarzyszeniu Huta Pieniacka, Towarzystwu Miłośników Wilna, Tyligentnym Batiarom. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wydaną z tej okazji książkę „Kultura kresowa w Poznaniu – kontynuacja” będącą kontynuacją wydanej na 25 lecie naszego Oddziału pozycji „Dwadzieścia pięć lat kultury kresowej w Poznaniu”.

Życzenia, pamiątki, wpisy do kroniki. Odebraliśmy wiele ciepłych słów i życzeń.

Jeszcze kolorowe bukiety z podziękowaniem dla Trójki Prezesów – Tomaszowi Naganowskiemu, Bożenie Łączkowskiej i Stanisławowi Łukasiewiczowi – DZIĘKUJEMY.

No i czas na Batiarów. Z zespołem wiąże nas wieloletnia przyjaźń. Uraczyli słuchaczy wiązanką lwowskich piosenek, na zakończenie – „Czerwone maki na Monte Cassino” jako, że była to akurat rocznica – i na koniec – „Hej sokoły”.

Po tych przeżyciach małe „conieco” – bardzo apetyczne i smaczne, przy delikatnym akompaniamencie zespołu i pogawędki przy stołach.

I cóż – rozpoczynamy nowy tom „Kroniki”.

Tekst : Wanda Butowska
Zdjęcia: Jacek Kołodziej