PRASA KRESOWA

Szanowni Państwo,

Informujemy że Oddział nasz pośredniczy w prenumeracie na rok 2023, następujących czasopism kresowych:

1) „Kurier Galicyjski” – cena za egz. 7 zł. dwutygodnik, wydawany przez Polaków we Lwowie, gazeta poświęcona sprawom bieżącym mniejszości polskiej na Ukrainie wraz ze stronami dot. historii Kresów

2) „Cracovia Leopolis” – cena za egz. 21 zł. Kwartalnik, wydawany przez krakowski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wschodnich. Czasopismo o charakterze naukowo-wspomnieniowym  głownie poświęcone miastu Lwów.

3) „Semper Fidelis” – cena za egz. 12 zł. Kwartalnik, wydawany przez Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów P-W. Czasopismo poświęcone życiu oddziałów TMLiKPW wraz z artykułami historycznymi.

4) „Na Rubieży” – cena za egz. 7 zł (cena z 2022 r.). Kwartalnik, wydawany przez Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów. Czasopismo w całości poświęcone tematyce ludobójstwa na ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947.

5) „Głosy Podolan” – prenumerata roczna: 40 zł – odbiór osobisty w biurze, 50 zł – z wysyłką. Kwartalnik, wydawany przez poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów-Płd.-Wschodnich. Czasopismo o charakterze naukowo-wspomnieniowym poświęcone w całości  byłemu województwu tarnopolskiemu wraz ze stronami z życia poznańskiego Oddziału TMLIKPW.

Zapisy na w/w czasopisma prosimy składać u pani Bożeny Łączkowskiej lub kolegi Igora Meggera w biurze poznańskiego TMLiKPW w godzinach pracy biura tj. środy od godz. 16.00. do dnia 31.1.2023. Prenumeraty dotychczasowe są przedłużane automatycznie w razie rezygnacji proszę także zgłosić to do w/w terminu. Za czasopisma płatność przy odbiorze, prócz „Głosów Podolan” za które płatność z góry.

Odbiory czasopism w godzinach pracy biura (prenumeratorzy mają założone własne teczki).

Ceny niektórych pozycji mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztów druku. W przypadku „Na Rubieży” redakcja nie podała jeszcze ceny na rok 2023.

Istnieje także możliwość zaprenumerowania czasopism „Głosy Buczaczan” (rocznik) i „Spotkania Świrzan” (kwartalnik) poprzez przekazania zainteresowanej osobie bezpośredniego kontaktu do ich redakcji.

W imieniu poznańskiego Oddziału TMLiKPW

Igor Megger – wiceprezes

Dołączam serdeczne świąteczno-noworoczne pozdrowienia.

W.B.