PREZYDENT STANISŁAW OSTROWSKI

Stanisław Ostrowski President of Polish Republic on Exile on the day of...  | Download Scientific Diagram

SEMPER FIDELIS POLONIAE ? PREZYDENT STANISŁAW OSTROWSKI (1892-1982) ? LEKARZ, ŻOŁNIERZ, SPOŁECZNIK, NAUKOWIEC I POLITYK

Szanowni Państwo,
Chcemy zaproponować Państwu zakup książki o Prezydencie Stanisławie Ostrowskim (1892-1982), na którą składają się w znakomitej części rozdziały wyróżnionej rozprawy doktorskiej. Ta porywająca książka przedstawia barwne losy Stanisława Ostrowskiego – bohatera zapomnianego w polskiej historiografii, którego nazwisko cenzura PRL skutecznie wycinała ze wspomnień i opracowań historycznych. Nie miał zostać zapamiętany w kraju – miano zapomnieć o Lwowie, którego był ostatnim polskim prezydentem, o bohaterskiej obronie Kresów Wschodnich i Wojnie Polsko-Bolszewickiej, w których brał udział, o sowieckich łagrach, gdzie go zesłano po wielomiesięcznym śledztwie na Łubiance. Nie mógł być w końcu zapamiętany jako Prezydent RP, który przyczynił się do upowszechnienia pamięci o Katyniu i jako zjednoczyciel zwaśnionej emigracji niepodległościowej.

W tym szczególnym roku wyszła książka poświęcona życiu i działalności Prezydenta Stanisława Ostrowskiego –  Semper fidelis Poloniae – Prezydent Stanisław Ostrowski (1892-1982) – lekarz, żołnierz, naukowiec i polityk, stanowiąca pierwszą biografię tego tak zasłużonego dla Polski Męża Stanu. Jest to obszerna publikacja, ukazująca kolejne obszary aktywności Prezydenta na tle ówczesnych wydarzeń historycznych. Znajdą w niej coś dla siebie miłośnicy historii jego rodzinnego miasta – Lwowa i walki Orląt – uczniów i studentów o przynależność miasta do odradzającej się Rzeczypospolitej. Naszymi Czytelnikami są też osoby szczególnie zainteresowane sytuacją więźniów łagrowych i bohaterską Armią Andersa oraz interesujący się rzeczywistością emigracyjną w powojennej Wielkiej Brytanii widzianej z punktu widzenia lekarza.

Sprzedaż pierwszego wydania książki rozpoczęła się we wrześniu (w pierwszej edycji). Tą ważną i obszerną publikację (książka liczy prawie 500 stron) można będzie nabyć przelewem bankowym w wysokości 110 PLN + koszty wysyłki. Kontakt mailowy na adres: woltanowscy@gmail.com.

z wyrazami szacunku,

Autorzy              Dr n med. Martyna Woltanowska

                                  Dr hab. n.med. Andrzej Wincewicz

                                  Dr n. praw. Piotr Woltanowski

                                  St. kustosz Magdalena Woltanowska