PROF. TADEUSZ WALTER (1921-1998), PROF. MEDYCYNY, LWOWIANIN, CZŁONEK POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU TML I KPW

Igor Megger

Wśród 700 nazwisk osób, które przez 30 lat zapisały się do naszego Oddziału, wiele z nich to wybitni naukowcy ze stopniem naukowym profesora. Jednym z nich był Tadeusz Walter.

Urodził się on 21 lutego 1921 roku we Lwowie, jako syn Jerzego Waltera i Marii z Ukrainskich (nazwisko nie narodowość). Kończył szkoły w Kamionce Strumiłowej, Limanowej (szkoły powszechne) oraz w Jaśle i Chrzanowie (gimnazja), gdzie w 1939 roku zdał maturę. W czasie okupacji od 1940 roku pracował przymusowo w zakładach „Borsig-werke” w Berlinie. Z prac tych jeszcze w 1940 roku uciekł, ukrywając się w Chełmie Lubelskim pracując jako sanitariusz w miejscowym szpitalu. W 1942 roku osiedlił się we Lwowie (ówczesny Dystrykt Galicja w Generalnym Gubernatorstwie), gdzie rozpoczął studia medyczne w Instytucie medycznym (Fachliche Med. Fachkurse), które ukończył już po wyzwoleniu w 1948 roku w Krakowie. Po zakończeniu studiów podjął pracę w szpitalu miejskim w Bielsku-Białej w charakterze asystenta na oddziale chirurgii. W 1950 roku został powołany do wojska, gdzie zdobył stopień oficerski (służył w lotnictwie, w służbie do 1953 r.). W 1953 roku przeprowadził się do Poznania i tu pracował w Sanepidzie. W 1953 roku został kierownikiem oddziału, a w 1966 roku kierownikiem Działu Epidemiologii poznańskiej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej.

Od 1972 roku kierował Zakładem Epidemiologii na Akademii Medycznej w Poznaniu. Po przejściu na emeryturę w 1991 roku prowadził dalej zajęcia dydaktyczne biorąc udział w Radach Wydziału Lekarskiego i w radach Instytutu Medycyny Społecznej. W ramach wymiany naukowej przebywał w NRD i na Węgrzech. Prof. Walter wypromował osiem prac doktorskich i recenzował dziesięć habilitacji.

Kariera naukowa T. Waltera to tytuły: doktora Nauk Medycznych Akademii Medycznej we Wrocławiu (1964) – praca: „Krztusiec na terenie województwa Poznańskiego w latach 1956-1960”; Doktor Habilitowany – praca: „Nowe aspekty zwalczania duru brzusznego w świetle sytuacji epidemiologicznej duru w województwie Poznańskim”; oraz przyznany w 1991 roku tytuł Profesora Nadzwyczajnego Wydziału lekarskiego AM w Poznaniu.

Dorobek naukowy prof. T. Waltera obejmuje szereg prac na temat chorób zakaźnych, zwłaszcza krztuśca, duru brzusznego i szczepionki na niego. Zajmował się także włośnicą, żółtaczką. W pracach na temat choroby Heinego-Medine wykazał, że przyczyną jej epidemii w 1968 roku było doświadczalne wprowadzenie wirusa z Czechosłowacji, który był dokładnie nieprzebadany. Prof. Walter był autorem 180 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Żonaty z Zofią (1923-2008) doktorem medycyny, pediatrą, która była ordynatorem Oddziału Obserwacji Zakaźnej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego. Miał syna Andrzeja (1948-2016). Profesor mieszkał przy ul. Marcelińskiej 52.

Profesor cieszył się wielkim szacunkiem, życzliwością oraz nienagannym ubiorem, także wśród współpracowników i studentów. Prof. Malendowicz (dziekan Wydziału Lekarskiego AM w Poznaniu w latach 1984-1990 wspomina go jako osobę uroczą, otwartą, serdeczną i lubianą przez studentów. Prof. Walter znał biegle język niemiecki, angielski, rosyjski i francuski.

Członek poznańskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa od lutego 1989 roku. Jego wprowadzającym był urodzony na Polesiu owadoznawca prof. Wiktor Kadłubowski. Członkiem TML i KPW była również jego żona Zofia. W latach 70. był vice przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką za wzorową pracę w służbie Zdrowia, Odznaką 1000-lecia czy Odznaką za rozwój woj. Poznańskiego.

Hobby prof. Waltera była filatelistyka. Był członkiem Polskiego Związku Filatelistów w Poznaniu od lat 50. W 1956 roku na międzynarodowej wystawie w ramach „V festiwalu Młodzieży i Studentów” w Warszawie wyróżniony został pamiątkowym dyplomem. W roku 1971 został odznaczony srebrną, a w 1978 złotą odznaką PZF. W 1957 roku na VII Ogólnopolskiej Wystawie Filatelistycznej zdobył medal za zbiór „Walka z gruźlicą na znaczkach”. W 1972 roku na wystawie filatelistycznej „Czerwony Krzyż” w Nertfort – Niemcy Zachodnie – otrzymał medal brązowy za zbiór „Czerwony Krzyż”.

Profesor Tadeusz Walter zmarł 14 lipca 1998 roku, pochowany został na cmentarzu Junikowskim.

Biogram opracowałem na podstawie biogramu Krystyny Kubiak znajdującego się w publikacji „Udział Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w życiu naukowym i kulturalnym Poznania i Wielkopolski”, Poznań 2007, czasopism filatelistycznych, oraz na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum Akademii Medycznej (akta personalne, dokumenty z przewodów naukowych).

Fotografia profesora oraz jego dyplomu pochodzą ze zbiorów archiwum Akademii Medycznej. Za udostępnienie serdecznie dziękuję.