PROJEKT USTAWY O USTANOWIENIU NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian. Ma to być święto o charakterze państwowym. W projekcie zaproponowano obchody na dzień 11 lipca, a więc w rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Autorem projektu i posłem sprawozdawcą jest Michał Dworczyk. Poprzez to święto oddawać będziemy hołd tym wszystkim Polakom na Wschodzie, którzy z powodu swojej narodowości cierpieli, byli represjonowani, często oddawali życie w obronie polskości. Celem ustawy jest także aspekt edukacyjny, gdyż Rzeź Wołyńska jest mało znana szerszemu ogółowi społeczeństwa polskiego. Historia najnowsza okrutnie doświadczyła Polaków zamieszkałych na byłych Kresach. Szczególnie dramatycznym piętnem w XX wieku odcisnął się na nich totalitaryzm rosyjski, niemiecki oraz nacjonalizm ukraiński. Ludobójcze i eksterminacyjne działania dotknęły wielu mieszkańców tamtych ziem, wyłącznie dlatego, że byli Polakami. Po wojnie dramatem była zmowa milczenia narzucona przez komunistyczną cenzurę, która zakazywała mówienia o byłych Kresach i gehennie Polaków na Wschodzie. Ludobójcze i eksterminacyjne działania dotknęły niemal wszystkie polskie rodziny na Kresach I i II Rzeczpospolitej. A po wojnie nie można było mówić o Kresach i losach Polaków tam zamieszkałych.

Hanna Dobias-Telesińska