Rocznica ślubów króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej

1 kwietnia, w rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w Katedrze Lwowskiej, członkowie Zarządu poznańskiego Oddziału TML i KPW złożyli kwiaty i modlili się przed wierną kopią tego obrazu, który znajduje się w kościele św. Małgorzaty na Śródce w Poznaniu. Uroczystość przeniesienia obrazu w uroczystej procesji z Katedry Poznańskiej do kościoła św. Małgorzaty odbyła się 2 października 2016 r.

Katarzyna Kwinecka – wiceprezes