SALON LWOWSKI NIEPODLEGŁOŚCIOWY

18 listopada 2018 r. w Domu Polonii na Starym Rynku w Poznaniu odbył się kolejny Salon Lwowski Niepodległościowy, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy Obrony Lwowa. Gościem Salonu był znany nam z wielu poprzednich wystąpień w Poznaniu Tomasz Kuba Kozłowski z Warszawy. Przybyli do nas także ułani poznańscy.

Gości oraz zebranych kresowiaków powitała wiceprezes naszego Oddziału oraz organizatorka Salonów Lwowskich Katarzyna Kwinecka. Rozpoczęliśmy od odśpiewania Hymnu Pańtwowego oraz toastu za Niepodległą Ojczyznę.

Tomasz Kuba Kozłowski przygotował bardzo interesującą prelekcję nt.: ,,Nie tylko o Orlętach! Wokół mitu Obrony Lwowa 1918?. W ciekawy sposób nawiązał do wydarzeń poprzedzających walki o Lwów i Kresy. Były to wydarzenia, o których dzisiaj niewiele lub wcale się nie mówi, a miały ogromne znaczenie historyczne. Dotyczy to także ludzi związanych z tamtymi wydarzeniami. Jak powiedział Cicero: „Historia jest świadkiem czasów, świadkiem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia„, dlatego należy mówić prawdę. Prelegent podkreślił udział Polaków w walkach I wojny światowej w zaborczych armiach. Było ich łącznie ok. 3 miliony, a 350 tysięcy zginęło, zmarło lub zaginęło bez wieści. Polska była w niezwykle trudnej sytuacji geopolitycznej. Sąsiedztwo zawsze było trudne. Księżna Maria Lubomirska, żona regenta Zdzisława Lubomirskiego, pisała w swym dzienniku: „Rada Regencyjna domaga się naszego udziału w pertraktacjach pokojowych; wysłano wielosłowne depesze do Wiednia i do Berlina, lecz wynik wątpliwy, skoro nie jesteśmy stroną wojującą… Gdy brata się Niemiec z Moskalem, zawsze Polakom dreszcz chodzi po plecach.” (Warszawa 18 grudnia 1917). Dowiedzieliśmy się o układach Niemców i Austriaków z Ukraińcami, o powstaniu Ukraińskiej Republiki Ludowej, o podpisanym 9 lutego 1918 r., pokoju w Brześciu Litewskim, gdzie oddano Ukraińcom tereny Chełmszczyzny oraz Podlasia, które zawsze wchodziły w skład Królestwa Polskiego i na których zamieszkiwała ludność głównie polska. Samą obronę Lwowa i Kresów Tomasz Kuba Kozłowski omówił także od strony przygotowań Ukraińców i Polaków. Wypowiedzi były bogato ilustrowane przeźroczami.

Prelekcja przydłużyła się i nie wyczerpała wszystkich wątków, jakie chciał przedstawić prelegent.

Następnie wystąpili ułani z Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich: Wojciech Lisiecki, Paweł Kwinecki, Wojciech Łączkowski i Mateusz Kwinecki. Ułani zaprezentowali mundury oraz broń jaką się posługiwano, a także elementy umundurowania. Wojciech Lisiecki interesująco przedstawił wydarzenia sprzed stu laty na terenie Wielkopolski, które poprzedziły wybuch Powstania Wielkopolskiego oraz omówił jego przebieg. W odróżnieniu do innych terenów Polski Powstanie Wielkopolskie było dokładnie i systematycznie przygotowywane. Nie był to jedynie spontaniczny wybuch. Przeszkoleni żołnierze, przygotowana broń, czekały na odpowiedni moment, by ruszyć na zaborcę. Tym momentem był przyjazd  Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania.

Spotkanie było przeplatane pieśniami ułańskimi, prowadzonymi przez Mariana Osadę przy akompaniamencie Winicjusza Chudzińskiego.

Kolejna część spotkania odbyła się w drugiej sali, gdzie świętowano przy kawie, herbacie i słodkościach.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska; foto: Wanda Butowska