SIOSTRY DOMINIKANKI Z CZORTKOWA

Szanowni Państwo, drodzy Kresowianie i ich miłośnicy !

Państwo Ukraińskie od przeszło miesiąca walczy twardo z przeważającymi siłami wroga, który to ich znienacka zaatakował. Sytuacja wojenna spowodowała pogorszenie sytuacji materialnej i finansowej nie tylko Ukraińców, ale także Polaków mieszkających na terenach Ukrainy, których jeszcze przed bieżącymi wydarzeniami sytuacja i tak była ciężka.

Mniejszość polska mieszka także w pięknym Czortkowie na Podolu, mieście wielce zasłużonym dla historii Polski – to tutaj stacjonował pułk KOP, którym dowodził gen. Rowecki „Grot”, to tu w 1940 roku wybuchło powstanie przeciwko władzy sowieckiej, a o wcześniejszych losach miasta świadczą m.in. ruiny zamku, który pamięta oblegających go tatarów.

Ciężką sytuację Polaków tam mieszkających ratują różne stowarzyszenia, organizacje oraz kościół katolicki. Od wielu lat posługę w tym mieście prowadzą siostry dominikanki, które przy ul. Szopena, przy domu zakonnym,  prowadzą ochronkę dla dzieci, dbają o cmentarz oraz o osoby starsze. 

Udało się nam nawiązać kontakt z siostrami z zapytaniem, czego w obecnej sytuacji najbardziej potrzebują.

Oddaję głos s.  Marcelinie :

Bardzo dziękujemy za propozycję pomocy Czortkowianom, to ważne. Tym, z którymi mamy kontakt, tak w ciągu roku, jeszcze do wojny, zawsze powtarzamy, ze Polska o Nich pamięta…

My, jako dominikanki, pomagamy potrzebującym bez względu na wyznanie, czy narodowość jednak tą pomoc, która ma konkretne przeznaczenie tak rozdajemy. Obecnie dzięki pomocy, która dociera dla nas do Żółkwi mamy produkty, natomiast brakuje nam chemii gospodarczej. 

Nie mamy funduszy, żeby wykupić leki tym, którym nie starcza z emerytury. Możemy podać konto złotówkowe, wystarczy odpowiedni dopisek i otrzymujemy je tutaj na miejscu bez żadnych strat.

Natomiast interesowało by mnie, czy macie Państwo jakieś konkretne kontakty do ludzi mieszkających w Czortkowie, których mogłybyśmy dołączyć do tej pomocy. My staramy się wyszukiwać, ale mam świadomość, że nie do wszystkich docieramy. 

Szanowni Państwo

Podajemy Państwu konto  do wpłat podane przez siostry:

 20 1020 4405 0000 2302 0562 8187

Wpłaty proszę kierować tytułem pomoc charytatywna dla Polaków w Czortkowie, lub też jeśli ktoś chce by pomoc była kierowana bez względu na narodowość tytułem pomoc charytatywna dla Czortkowian.

Osoby chcące przekazać paczki z darami, podać nazwiska osób, które chcieli by aby siostry objęły pomocą lub też mają zapytania podajemy kontakt:

Siostry Dominikanki w Czortkowie – dominikankichortkiv@wp.pl

lub też z Towarzystwem Miłośników Lwowa w Poznaniu – tel. 728-252-793, mail: igor_mode@wp.pl

W załączeniu przesyłamy także kilka zdjęć, które obrazują prace sióstr. Na naszej stronie internetowej www.lwowiacy.pl, oraz na łamach „Głosów Podolan” na bieżąco będziemy informować Państwa o przebiegu i realizacji zbiórki.

Apelujemy także do środowisk kresowych, i osób prywatnych o nagłośnienie akcji.

Z kresowym pozdrowieniem

Siostra Marcelina – Zgromadzenie sióstr Dominikanek w Czortkowie

Igor Megger – wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu