ŚLICZNA GWIAZDA MIASTA LWOWA WYSTAWIONA W POZNAŃSKIEJ KATEDRZE JAKO DUCHOWE WSPARCIE DLA WSZYSTKICH KRESOWIAN I UCHODŹCÓW

ŚLICZNA GWIAZDA MIASTA LWOWA WYSTAWIONA W POZNAŃSKIEJ KATEDRZE JAKO DUCHOWE WSPARCIE DLA WSZYSTKICH KRESOWIAN I UCHODŹCÓW

TML i KPW informuje, że wierna kopia obrazu Matki Bożej Łaskawej z Lwowa została wystawiona w ołtarzu głównym  Katedry Poznańskiej. Patrząc na obraz prośmy Boga Rodzicę o opiekę nad wszystkimi niewinnymi ofiarami cierpiącymi w związku z barbarzyńską inwazją Rosji na Ukrainę.

Zachęcamy do modlitw o pokój przed tym Obrazem mieszkańców Poznania, naszych gości, a zwłaszcza wszystkich uchodźców z Ukrainy szukających u nas  schronienia.

Matka Boża Łaskawa-,,Śliczna Gwiazda miasta Lwowa”, zw. Domagaliczowską – namalowany został w 1598r.przez mieszczanina lwowskiego Józefa Szolc-Wolfowicza, jako epitafium dla zmarłej wnuczki Katarzyny Domagaliczówny. Modlitwy przed obrazem zaowocowały licznymi uzdrowieniami. Cudownej interwencji Matki Bożej przypisano nieudane oblężenie miasta przez wojska Chmielnickiego w 1648r., zwycięstwo pod Beresteczkiem, czy odparcie ataku Kozaków w 1655 r. W czasie potopu szwedzkiego,1 kwietnia 1656 r. król Jan II Kazimierz Waza w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie, przed obrazem Matki Bożej Łaskawej złożył śluby. W obecności nuncjusza papieskiego Pietro Vidoniego i całego swojego dworu, z rycerstwem, senatorami oraz duchowieństwem oddał w opiekę Maryi swoje państwo i ogłosił Matkę Bożą Królową Korony Polskiej. W 1776 r. abp Wacław Hieronim Sierakowski ogłosił dekret o cudowności i łaskawości wizerunku, przeniósł obraz na stałe do katedry lwowskiej, a 12 maja 1776 r. ukoronował obraz koronami papieskimi. W 1946 r.ks.abp Eugeniusz Baziak, zmuszony do opuszczenia metropolii lwowskiej przez władze sowieckie, przywiózł obraz do Polski. Wizerunek kilkakrotnie wystawiany był w katedrze wawelskiej, później został przewieziony do Lubaczowa. Podczas konserwacji w latach 1980-1981 wykonano 2 wierne kopie, przeznaczone do archikatedry lwowskiej i do kościoła w Lubaczowie. Obraz był rekoronowany 19 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze i 26 czerwca 2001 r. we Lwowie przez papieża Jana Pawła II. Poznańska wierna kopia obrazu powstała z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski i ufundowana została przez członków ruchu społecznego „Pokolenie Millenijne”. 9 kwietnia 2016 r., podczas uroczystej Mszy św. z okazji 360.rocznicy ślubów Jana Kazimierza, Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski poświęcił obraz w archikatedrze lwowskiej. 2 października 2016 r. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański dokonał uroczystego wprowadzenia wiernej kopii obrazu Matki Bożej Łaskawej, Królowej Korony Polskiej do Poznania. Obraz ma służyć pogłębianiu narodowej pamięci i być świadectwem mieszkańców grodu Piastów ich twórczego podjęcia chrześcijańskiego dziedzictwa.

W tych trudnych chwilach, jakie przeżywamy obecnie, niech służy duchową pomocą wszystkim uchodźcom, którzy zechcą modlić się w poznańskiej katedrze, a w ramionach Maryi szukają pocieszenia.

Prosimy o przekazywanie tej informacji, by dotarła do jak najszerszej grupy uchodźców.

W imieniu Zarządu TML i KPW

Prezes Katarzyna Kwinecka