ŚPIJ KOLEGO W CIEMNYM GROBIE…

6 maja na cmentarzu Miłostowskim pożegnaliśmy naszego kolegę ś.p. Mariana Osadę, kombatanta II Wojny Światowej, działacza harcerskiego, naszego wieloletniego członka i byłego przewodniczącego Komisji Rewizyjnej naszego Oddziału.

Na miejsce ostatniego spoczynku odprowadziła kol. Mariana najbliższa rodzina, oraz przedstawiciele organizacji, w których Zmarły działał m. in. Związek Oficerów Rezerwy (w którym kol. Marian był sekretarzem Zarządu Głównego), Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania, Klubu Literatów, oraz nasze Towarzystwo, które reprezentowała liczna grupa Kresowiaków, z panią prezes Katarzyną Kwinecką, oraz honorowym prezesem Stanisławem Łukasiewiczem na czele. Asystę honorową przy trumnie pełnił poczet sztandarowy Związku Oficerów Rezerwy, umundurowany wg. przedwojennego kroju mundurów pułku piechoty z Przemyśla.

Po uroczystości w kaplicy pogrzebowej, udaliśmy się na miejsce ostatniego spoczynku naszego Kolegi, który został pochowany w grobowcu rodzinnym. Po egzekwiach nad grobem mowę wygłosił przedstawiciel Związku Oficerów Rezerwy, który w pięknych słowach wymienił zasługi i podkreślił patriotyzm Zmarłego.

Dla osób nieuczestniczących w pogrzebie, a chcących złożyć hołd naszemu Koledze, załączamy mapkę z lokalizacją grobu na cmentarzu. Trafić tam bardzo łatwo, grób znajduje się około 50 metrów od toru kolejowego i zarazem wejścia na cmentarz.

Igor Megger – wiceprezes poznańskiego Oddziału TML i KPW

Foto: Katarzyna Kwinecka – prezes poznańskiego Oddziału TML i KPW