SPOTKANIE „STARYCH” I „NOWYCH” WŁADZ

Od lewej – Danuta Szwarc, Bozena Dobias-Kotkowska, Hanna Dobias-Telesińska, Igor Megger, Krystyna Harmacińska, Henryk Robak, Józef Wysoczański i Maria Golińska
Od lewej – Marian Osada, Andrzej Kuczyński, Renata Wojtasiak i Stanisław Łukasiewicz

20 stycznia w naszej siedzibie odbyło się spotkanie członków Oddziału. Przybyli ci, którzy podejmują zadania w nowej kadencji oraz ci, którzy już nie kandydowali do nowych władz. Nowo wybrany prezes Stanisław Łukasiewicz podziękował pani prezes Bożenie Łączkowskiej za wieloletnią pracę i kierowanie Zarządem. Podziękował także tym, którzy już nie kandydowali do Zarządu: Irenie Bereźnickiej, Hannie Dobias-Telesińskiej, Andrzejowi

Od lewej – Bożena Dobias-Kotkowska, Hanna Dobies-Telesińska i Igor Megger

Kuczyńskiemu, Włodzimierzowi Matkowskiemu i Władysławowi Opiatowi. Wspomniał także osoby zmarłe, które wchodziły w skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego: Krystynę Stoińską (przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) i Iwo Werschlera (Sąd Koleżeński) oraz osobom pracującym

Od lewej – Łukasz Tadyszak, Henryk Robak, Marek Szpytko i Marian Osada

w poprzedniej kadencji, które nie kandydowały do Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego: Danucie Maciejewskiej (przewodnicząca

Od lewej – Andrzej Kuczyński, Renata Wojtasiak, Stanisław Łukasiewicz, Stanisław Nowik, Bożena Łączkowska i Wanda Butowska

Komisji Rewizyjnej), Ewie Darusowskiej-Kuleczce i Józefowi Wysoczańskiemu. Powitał nowych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i

Od lewej – Michał Wojtasiak, Marian Osada i Andrzej Kuczyński

Sądu Koleżeńskiego i życzył im sukcesów w nowej kadencji.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, raczono się ciastkami, kawą i herbatą oraz za pomyślność nowej kadencji w Towarzystwie wzniesiono toast szampanem.

Zebrani dyskutowali n.t. najbliższych i dalszych planów pracy Oddziału. Wiele jest do zrobienia w nadchodzących dniach, gdyż przygotować trzeba XIX Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, które wiążą się z wyjazdem do Lwowa na początku kwietnia. Pracy jest dużo a i zapału do niej nie brakuje.

Józef Wysoczański i Maria Golińska Od lewej – Michał Wojtasiak, Marian Osada, Andrzej Kuczyński, Renata Wojtasiak, Stanisław Łukasiewicz, Stanisław Nowik i Bożena Łączkowska

Życzymy nowemu Zarządowi wielu sukcesów w pracy na rzecz Towarzystwa.

tekst: Hanna Dobias-Telesińska, foto: Wanda Butowska