SPOTKANIE Z TOMASZEM KUBĄ KOZŁOWSKIM

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na  spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim, przedstawicielem Domu Spotkań z Historią w Warszawie, na wykład „Pięć oblicz Stanisławowa”. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 12 marca 2017 r. o godz. 15.00. w  Collegium Historicum UAM , ul.Św. Marcin 78 (przy Zamku – róg ul. św. Marcin i ul. Kościuszki), sala nr 118. Po wykładzie dyskusja i możliwość zadawania pytań.

Tomasz Kuba Kozłowski jest pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie i koordynatorem programu ?Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja wiedzy o historycznym i kulturowym dziedzictwie Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Prelegent jest także autorem szeregu publikacji dotyczących migracji i uchodźców, historii harcerstwa, dziedzictwa Kresów. Prywatnie gromadzi wszelkie pamiątki z Kresów, w nadziei, że w przyszłości powstanie Muzeum Kresowe, dla którego jak dotychczas nie ma przyzwolenia. Mieliśmy już wcześniej możliwość, podczas Dni Lwowa i w ramach Salonu Lwowskiego,  zapoznać się z działalnością Tomasza Kuby Kozłowskiego, jego ogromną wiedzą na temat historii i kultury Kresów. W barwny i piękną polszczyzną podany sposób przedstawiał dzieje tak drogich nam stron.

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy.