SPOTKANIE WIELKANOCNE

9 kwietnia b.r. w Sali Pod Zegarem w Centrum Kultury Zamek odbyło się Wielkanocne Spotkanie Świąteczne. Spotkanie to poprzedziły wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej. W jawnym głosowaniu do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Danuta Maciejewska, Marian Osada i Igor Megger.

Pani Prezes Bożena Łączkowska powitała zebranych członków poznańskiego Oddziału TML i KPW oraz zaproszonych gości: ks. Kanonika Tadeusza Magasa i Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu Witolda Horowskiego, który wręczając pani Łączkowskiej wspaniały bukiet tulipanów złożył życzenia zebranym.

Spotkanie uświetnił zespół muzyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 90 w Poznaniu, który wykonał na fletach kilkanaście utworów muzyki dawnej oraz utwory rozrywkowe. Podziwialiśmy talent młodych muzyków.

Ks. Kanonik poświęcił potrawy, modlił się wraz z zebranymi. Po uczcie duchowej nastąpiła „uczta” przy stołach. Biesiadnicy raczyli się wielkanocnymi jajami, przeróżnymi słodyczami i owocami. Spotkanie upłynęło, jak zwykle, w miłej atmosferze.

tekst:  Hanna Dobias-Telesińska