SPOTKANIE Z SYBIRAKAMI

Prezes Józef Bancewicz i wiceprezes Marian Macutkiewicz wśród lwowiaków
Prezes Józef Bancewicz i wiceprezes Marian Macutkiewicz wśród lwowiaków

W naszej siedzibie w minioną środę 27.08.2014 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Związku Sybiraków Oddział w Poznaniu. Przybył do nas prezes Oddziału Józef Bancewicz i wiceprezes Marian Macutkiewicz. Nasze stowarzyszenia mają wspólną historię, doświadczenia. Celem spotkania była wymiana opinii, doświadczeń, poglądów na interesujące nas wspólne problemy.

Zebrani w siedzibie naszego Oddziału
Zebrani w siedzibie naszego Oddziału

Prezes Józef Bancewicz przedstawił nam historię działalności w Poznaniu Związku Sybiraków. Związek na początku w całej Polsce liczył  ok. 90.000 osób, obecnie 30.000 członków. Z Kazachstanu przybyło tylko ok. 8.000 tys. osób, brak gminom środków na ich zagospodarowanie. Młodzież przybyła z Kazachstanu nie płaci za studia.

Członkowie TML i KPW z uwagą słuchali
Członkowie TML i KPW z uwagą słuchali

Józef Bancewicz przedstawił historię powstania Pomnika Ofiar Katynia i Sybiru oraz trudności na jakie napotykali. Był to wielki wysiłek organizacyjny całego społeczeństwa kresowego.

Goście opowiadali o zesłaniach. Licznie zebrani kresowianie z zainteresowaniem słuchali historii syberyjskich, często tragicznych. Szacuje się, że ofiar wywózek było ok. 1.300.000 osób. Są to liczby udokumentowane, z archiwów zachodnich. Było wiele pytań.

Kresowianie zadawali pytania

Związek współpracuje z innymi organizacjami kresowymi. Jego członkowie, to osoby należące także do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i do Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Padały propozycje większej współpracy z wszystkimi środowiskami kresowymi. Należy się konsolidować, działać na wielu płaszczyznach razem, bo wówczas będą większe tego efekty. Józef Bancewicz zaproponował wydanie w przyszłym roku kalendarza, który będzie zawierał daty i opisy ważnych wydarzeń na Kresach z okresu II wojny światowej. Każda organizacja mogłaby podać te wydarzenia, które ją dotyczą. Sprawa jest otwarta.

Spotkanie minęło w bardzo przyjaznej atmosferze, daje na przyszłość nadzieję na ścisłą współpracę.

Hanna Dobias-Telesińska – tekst

Wanda Butowska – foto