SPOTKANIE Z SYBIRAKIEM

18 lutego, z inicjatywy Igora Meggera, odbyło się spotkanie z dr. Józefem Wysoczańskim, członkiem poznańskiego Oddziału TML i KPW, z młodzieżą związaną z Prawem i Sprawiedliwością. Józef Wysoczański był zesłańcem na Sybir. W wieku 9 lat wraz z całą rodziną został wywieziony. Swoimi przeżyciami dzielił się ze słuchaczami, którym bardzo ciekawie opowiedział o swoich przeżyciach związanych z wywózką. Poza swoimi wspomnieniami opowiedział także o losie innych rodaków na terytorium ZSRR. Pod koniec spotkania prelegent zaprezentował szereg opracowań dotyczących Kresów południowo-wschodnich. Po prelekcji młodzież zadawała wiele pytań dotyczących losów Polaków na wschodzie, a także obecnej sytuacji na Ukrainie.
Serdecznie dziękuję dr. Józefowi Wysoczańskiemu za podzielenie się swoimi wspomnieniami. Mamy nadzieje, że tego typu spotkania z żywą historią rozbudzą wśród młodzieży zainteresowanie Kresami południowo-wschodnimi oraz naszym Towarzystwem.

Igor Megger

J. Wysoczański wśród młodzieży