SPOTKANIE Z TOMASZEM KUBĄ KOZŁOWSKIM W PAŁACU DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU

Spotkanie w ramach projektu „Kresy zapoznane. Wielokulturowe dziedzictwo ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” prof. Bartosza Korzeniewskiego. W ramach tego projektu przygotowane były i są dostępne na kanale youtoube cztery prezentacje pod ogólnym tytułem „Skarby miasta Lwowa” i cztery z cyklu „Utracone perły”.

Prezentacja sobotnia – na żywo – jak zawsze bardzo interesująca. Okazuje się, że uzdrowiska funkcjonowały w Rzeczpospolitej już w XVI w., ale jak głosi poniższy cytat nie zawsze były docenione. Ojcem balneologii polskiej jest Wojciech Oczko (1537-1600), autor dzieła „Cieplice”. Wśród najstarszych, najbardziej znanych „wód” prelegent wymienił Niemirów, Szkło, Lubień, Morszyn. Truskawiec największą popularnością cieszył się w okresie międzywojennym. Poniżej kilka slajdów z prezentacji.

A to już Truskawiec – uzdrowisko rozkwitło pod zarządem Rajmunda, a następnie Romana Jaroszów i gościło „wszystkich” z przedwojennego świata.

W hallu Pałacu Działyńskich, z inicjatywy Janusza Furmaniuka, słuchacze moli obejrzeć wybrane plansze z wystawy „Świat Kresów” T.K. Kozłowskiego.

W tym pensjonacie został zamordowany Tadeusz Hołówko..

Wanda Buowska