SPRAWOZDANIE Z AKCJI CHARYTATYWNEJ „SERCE DLA LWOWA”


Akcja charytatywna Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Poznaniu

SERCE DLA LWOWA

Zgłoszone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szczegóły na stronie internetowej: www.lwowiacy.pl

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU XXXVII AKCJI CHARYTATYWNEJ „SERCE DLA LWOWA” w 2021 roku.

Przygotowania do XXXVII Akcji Charytatywnej rozpoczęły się w II połowie 2021 roku i polegały na przygotowaniu zespołów, które podjęłyby się jej przeprowadzenia. W 2021 roku analogicznie jak w 2020 akcja oparta została na zbiórce środków finansowych. Taka forma uzasadniona była następującymi faktami:

– kłopotami z przekroczeniem granicy z darami w 2019 roku, kiedy to nie wpuszczono na teren Ukrainy darów, koniecznością pozostawienia ich w Przemyślu oraz późniejszym przedostaniu w ilości ok. 70 %. Pozostałe paczki zostały w Przemyślu do dyspozycji kościelnych służb charytatywnych.

– coraz większymi kosztami transportu darów oraz utrzymania wolontariuszy we Lwowie.

– coraz mniejszą ilością członków Towarzystwa zainteresowanych w jej przeprowadzeniu ze względu na wiek, a także zmniejszającym się stanem ilościowym członków w Towarzystwie.

Biorąc pod uwagę fakt, że jesienią odwiedzi nas grupa Lwowian postanowiliśmy zorganizować według wzorów tradycyjnych z lat ubiegłych 1 zbiórkę darów. Przy sporych kłopotach organizacyjnych zbiórka ta została przeprowadzona podczas której zebrano:

– słodycze (cukierki, batoniki, czekoladę, wafle, itp.) prawie 4 kartony

– artykuły szkolne – 0,5 kartonu

– środki trwałe żywnościowe – 3,5 kartonu

– art. chemiczne (środki czystości, sanitarne itp.) – 2 kartony

– art. żywnościowe typu makaron, mąka, kasze itp. 2 kartony,

– środki finansowe do puszek kwestarskich.

Dary te prawie w całości udało się przesłać do Lwowa, gdzie zostały przekazane:

– słodycze dla dzieci na Mikołaja do Strzałkowic oraz częściowo do Szczerca

– żywność oraz środki żywnościowe do Szczerca oraz częściowo do Lwowa.

Podstawowa forma zbiórki to środki finansowe do realizacji, której zostały powołane sztaby akcji oraz osoby indywidualne organizujące zbiórkę we własnym środowisku.

Zostały powołane i podjęły się organizacji zbiórek środowiska:

Poszczególne Sztaby przyjęły różne formy organizacji zbiórek.

Zbiórkę do puszek kwestarskich przyjęły sztaby:

– Zespół Szkół Podstawowych w Luboniu pobrano 4 puszki

– TML i KPW zbiórka w Markecie – 7 puszek

– ZHR Szczep w Kostrzynie Wlkp. – 3 puszki

– Szczep ORLĘTA ZHR Poznań os. Rusa – 3 puszki

– Szkoła Podstawowa nr 46 w Poznaniu – 4 puszki

– Szkoły Podstawowe nr 1 oraz nr 2 w Suchym Lesie – 6 puszek

– TML i KPW Poznań kol. W. Butowska 3 puszki

– Szkoła Podstawowa w Rudnikach – 6 puszek

– ZHP Poznań hufiec Śródmieście „Czarna Trzynastka” – 4 puszki

Indywidualne formy pozyskiwania środków organizowały 2 sztaby:

– Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

– Zespół Szkół nr 2 w Szamotułach

oraz 2 indywidualne.

W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną część sztabów wniosła o przedłużenie czasu trwania akcji, a zakończenie zbiórek dla sztabów:

– Szkoła Podstawowa w Rudnikach

– Zespół Szkół Podstawowych w Luboniu

– Szkoła Podstawowa nr 46 w Poznaniu

– Szczep ORLĘTA ZHR Poznań os. Rusa

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu

– indywidualnie – Paweł K.

przesunięto na koniec marca 2022 roku.

Środki na akcję charytatywną 2021 roku pochodziły z następujących źródeł: 1. Ze zwróconych 17 puszek (środki zostały zaksięgowane w 2021 roku) z 43 wydanych w których, po przeliczeniu wpłacono na konto bankowe kwotę 9.432,27.zł.

2. 2 sztaby zakończyły akcję organizując akcję na własny sposób przez szkolne zespoły wolontariatu i przekazały kwotę 6.100,60 zł.

3.z zorganizowanej 1 zbiórki wewnętrznej zebrano 343,36 zł.

4. z wpłat na konto z tyt. odpisu 1% od podatku wpłynęło 6.256,50 zł.

5. z tyt. indywidualnych wpłat na konto poprzez „Zrzutkę” 1.263,50 zł.

6. indywidualne wpłaty darczyńców na konto bankowe 2.270,00 zł.

Łączna kwota przychodów na rzecz Akcji Charytatywnej w 2021 roku wyniosła 25.666,23 zł.

Niektóre wpływy zostały zaksięgowane w styczniu i zostaną rozliczone już w 2022 r.

Rozdysponowanie darów w 2021 roku następowało dwukrotnie – we wrześniu oraz w listopadzie.

Na podstawie przygotowanej listy naszych podopiecznych dokonano:

Łącznie 79 wypłat po 1.200 hrywni dla każdej osoby, co po przeliczeniu na złote polskie wyniosło 14.341,52 zł.

Wypłacono 2 darowizny dla 2 osób zajmujących się osobami chorymi, niepełnosprawnymi na bieżące koszty pomocy (Uchwała Zarządu Oddziału) kwotę 2.000,00 zł.

Dopłacono dla dzieci (50) na paczki św. Mikołaja w Szczercu 2.000,00 zł.

koszty – ulotki, puszki itp. 308,18 zł.

koszty ulotek, puszek,delegacji oraz koszty rozwożenia transportem prywatnym po Lwowie 3.200,00 zł.

Łącznie rozdysponowano kwotę 21.849,58.zł.

Ponad 3.800,- zł zostanie przekazane na realizację akcji charytatywnej w 2022 roku. Niewykorzystanie środków wyniknęło z braku możliwości zawiadomienia lub dotarcia do ponad 20 osób.

We Lwowie pomocą służyła siostra Grażyna, która użyczała swój samochód, a także rozwoziła naszą pomoc świąteczną do osób, którymi sama na co dzień się zajmuje. Organizacja pomocy we Lwowie polega na zawiadomieniu wszystkich podopiecznych o naszym przyjeździe oraz dyżurze jaki, po wcześniejszym uzgodnieniu z proboszczem kościoła św. Antoniego, jest pełniony dla tych osób, które mogą przybyć same. Dyżur taki trwa ok 4 godziny i w tym czasie można kilkadziesiąt osób obsłużyć. Do pozostałych, po dokonaniu analizy lokalizacyjnej, dociera się w większości samochodem lub pieszo w najbliższej okolicy centrum miasta.

Przekazanie darów do Szczerca oraz Strzałkowic odbyło się poprzez zaproszenie przedstawicieli tych środowisk do Lwowa, gdzie dokonano wypłat oraz przekazano artykuły do paczek dla dzieci na dzień św. Mikołaja.

Nastąpiło bardzo duże spustoszenie na liście naszych podopiecznych spowodowane śmiercią, a także opuszczeniem swoich dotychczasowych miejsc pobytu. Do wielu podopiecznych nie można było się dodzwonić, prawdopodobnie rezygnacja z posiadanych dotychczas numerów stacjonarnych. Ze względu na szczupłość osób obsługujących nie można było sobie pozwolić na osobiste odwiedziny i sprawdzenie przyczyn braku odzewu. W następnym roku przewiduje się większy udział naszych wolontariuszy, którzy wszystkie te adresy osobiście sprawdzą.

Na początku września 2021 roku lista nasza dotychczas aktualna na koniec 2019 roku liczyła 129 podopiecznych.

do listopada 2021 roku zmarły 22 osoby

zmiana miejsca pobytu 4 os.

skreślono z innych powodów 4 os. głównie zmiana statusu

brak kontaktu (do wyjaśnienia) 12 os.

Brak możliwości i czasu na dowiezienie 8 osób

wypłacono pomoc świąteczną dla 79 os.

Duże znaczenie miał fakt, że spotkanie z podopiecznymi odbywało się przez osobisty kontakt z nimi i ciepłą rozmowę. Takie rozmowy czasami trwały długo, co w dużym stopniu było bardzo przychylnie przyjęte. Zwiększenie ilości wolontariuszy jeszcze bardziej usatysfakcjonuje naszych podopiecznych. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt tak znacznej ilości osób, która ubyła w 2020/2021 roku przewiduje się rozszerzenie listy i zwiększenie ilości podopiecznych w 2022 roku do 110-120., co uzależnione będzie od wielkości środków finansowych. Podczas pobytu oraz na adres Towarzystwa wpłynęły już nowe wnioski ze Lwowa.

Jak zawsze dotychczas podczas pobytu odwiedzaliśmy polskie środowiska Polaków – Kurier Galicyjski, organizacje Polskie we Lwowie, a także spotkaliśmy się z przedstawicielami Szczerca i Strzałkowic.

XXXVII akcja charytatywna przeszła już do historii.

Przygotowując kolejną akcję w roku 2022 należy dążyć do zwiększenia ilości naszych podopiecznych, jak również zrewaloryzować kwotę świątecznej pomocy.

W imieniu Zarządu pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się w nasze dzieło pomocy Kresowianom. Dziękuję Dyrektorom Szkół, Nauczycielom, Księżom, młodzieży harcerskiej ZHR i ZHP, wolontariuszom szkolnym i wszystkim za ofiarność oraz pomoc w przeprowadzeniu zbiórek.

Otrzymane ze Lwowa podziękowania z wyrazami wdzięczności od naszych Rodaków pozostają dla nas podstawą do działania, wsparcia, otuchy i zachęty.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparliście nas, a za naszym pośrednictwem całą rzeszę Rodaków za wschodnią granicą poprzez wpłaty do Urzędu Skarbowego 1 %, wpłaty poprzez „Zrzutkę”, wpłaty na nasze konto bankowe, jak również poprzez puszki trzymane w rękach naszych kwestujących w mundurach harcerskich jak i szkolnych w marketach, kościołach i innych miejscach. Dzięki szczególne składam młodzieży szkolnej, która za pośrednictwem zespołów szkolnych wolontariatów w sposób nowatorski włączyła się do realizacji naszych działań.

Podziękowania kieruję również do osób, których środki wpłynęły na konto naszego Towarzystwa poprzez wpłaty indywidualne na konto bankowe, do kasy Towarzystwa, odpisy podatkowe 1% lub poprzez Zrzutkę

imię nazwiskokwotaWpłaty poprzez
anonimowo200Zrzutka
Barbara G.200Zrzutka
anonimowo100Zrzutka
Aleksandra K-T50Zrzutka
Krzysztof K.50Zrzutka
anonimowo200Zrzutka
Rafał S.100Zrzutka
anonimowo50Zrzutka
Tomasz N.100Zrzutka
anonimowo20Zrzutka
Rafał S.100Zrzutka
anonimowo20Zrzutka
Renata Z-W500Zrzutka
Wojciech R.100Zrzutka
Order Soft S-ka z o.o.2000Zrzutka
Bożena D.-K120bank
Elżbieta P.100bank
Bożena Ł.200bank
Tadeusz J.100bank. GP.
Gertruda K.200bank
Krystyna A.50bank
Janusz F.100bank
Maria R.500bank
Krystyna A.50bank G.P.
Adam B.50bank G.P.
Stanisława L.100bank G.P.
Stanisław Ł.200bank
Stanisław Ł.400bank

G.P. – czytelnicy i prenumeratorzy Głosu Podolan

Liczymy na dalsze, a nawet większe zaangażowanie się wszystkich środowisk, które tworzyły sztaby zbiórek oraz indywidualnych darczyńców w następnym roku.

Jednocześnie zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie również opisujemy przebieg naszej akcji jak również podajemy możliwości wpłat na organizowaną akcję charytatywną:

– Odpis 1% z podatku przy rozliczeniu PIT za 2021 rok

– Zrzutkę

– oraz na konto bankowe 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

Wpłaty prosimy kierować z dopiskiem: „Akcja charytatywna”.

Zachęcamy do rozpropagowania zbiórki wśród krewnych, znajomych, współpracowników i wszystkich ludzi dobrego serca dla Lwowa.

Stanisław Łukasiewicz

Pełnomocnik Zarządu – koordynator