STANISŁAW ŁUKASIEWICZ ODZNACZONY MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Miło nam zakomunikować, że kolega Staszek Łukasiewicz – współtwórca, wieloletni wiceprezes i prezes naszego Oddziału, a obecnie jego prezes honorowy, odznaczony został przez prezydenta RP medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Medal nadawany jest obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022. Odznaczenie nadawane jest osobom żyjącym, które poprzez: pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności RP, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia RP poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego RP.

Medal jest nawiązaniem do istniejącego w okresie II RP medalu Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.

Kolega Stanisław Łukasiewicz otrzymał to zaszczytne wyróżnienie, jako jedyna osoba z naszego grona, za wieloletnią pracę w przypominaniu polskości Kresów Południowo-Wschodnich, a szczególnie za zainicjowanie i prowadzenie bez ustanku od ponad 30 lat akcji charytatywnej „Serce Dla Lwowa”.

Wręczenie odznaczenia odbyło się 30 marca br. w urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, a koledze Staszkowi towarzyszyło liczne grono naszych członków.

Koledze Łukasiewiczowi składamy serdeczne gratulacje z powodu wyróżnienia i składamy podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz naszego Towarzystwa oraz w upamiętnianiu polskiej historii Kresów Południowo-Wschodnich.

Igor Megger – wiceprezes poznańskiego Oddziału TML i KPW